Inhoud Fermate

Akkoordsymbolen geven informatie over de te spelen akkoorden (harmonie) in een muziekstuk. Afhankelijk van land, instrument en muziekstijl worden verschillende akkoordnotatiesystemen gebruikt. MusiCAD gebruikt intern het Anglo-Amerikaanse systeem zoals dat ook in Nederland het meest wordt gebruikt.

 

In MusiCAD moeten akkoordsymbolen bij de hoofdpartij worden ingevuld (in partijoverzicht gemarkeerd met onderstreping). Als akkoordsymbolen in een andere partij dan de hoofdpartij worden vermeld hebben ze geen effect bij het maken van automatische partijen.

De noot waarbij het akkoordsymbool genoteerd wordt bepaalt het moment waarop dat akkoord gespeeld moet worden en hoe een automatische begeleidingspartij op basis van die akkoordsymbolen gemaakt zal worden.

akkoordsymbolen.jpg

De plaatsing (onder of boven de partij) en stijl (grootte, kleur, font) van akkoordsymbolen is op te geven onder de tekstsoortgegevens van akkoorden in het menu tekstopmaak.

<u>

Wijzig akkoordsymbool op cursorpositie.

<a>-<b> <c> <d>
<e> <f> <g>

Zet akkoordsymbool bij noot op cursorpositie (mits tekstkeuze op akkoordsymbolen staat ingesteld). Het akkoord begint met de ingegeven letter (in hoofdletters). Als de cursor op een al aanwezig akkoord staat wordt dit vervangen.

<alt-shift-N> <alt-ctrl-N>

Om MusiCAD te instrueren dat er op een bepaalde plek de automatische begeleidingspartijen moeten stoppen gebruik je een speciaal 'akkoord': een - teken of NC (No Chord). Je voert zo'n 'stilte akkoord' (tacet) in door van een gewoon akkoordsymbool een 'NC' akkoord te maken.

 

Ook tekstbestanden (liedtekst) die voorzien zijn van akkoordsymbolen kun je met MusiCAD weergeven, bewerken en transponeren.

Voor notatie van twee- en meerklanken onder symbolen zie akkoorden.

Voor snaarinstrumenten die akkoordgrepen nodig hebben (tabs, gitaarakkoorden zoals diagram-g.jpg) kun je de tekstsoort akkoorddiagrammen gebruiken, en vul je als partijgegeven bij akkoorddiagrammen de instrumentcode uit de grepentabel voor het betreffende instrument in.

 

Invoer van akkoordsymbolen is afhankelijk van de ingestelde tekstkeuze maar kan ook met de akkoordassistent plaatsvinden.

 

Onderstaande lijst geeft de door MusiCAD geïnterpreteerde akkoordsymbolen:

Intern

Alternatief

opbouw

beschrijving

C

Cma

1 3 5

C-majeur (major)

Cm

C- | Cmi

1 3b 5

C-mineur (minor)

C2

Csus2

1 2 5

C met secunde i.p.v terts (suspended 2nd)

C4

Csus4 | Csus

1 4 5

C met kwart i.p.v terts (suspended 4th)

C5

 

1 5 8

C met weggelaten terts ('power chord')

C6

 

1 3 5 6

C-majeur met toegevoegde sext (added 6th)

Cm6

C-6 | Cmi6

1 3b 5 6

C-mineur met toegevoegde sext (minor add 6th)

C7

 

1 3 5 7b

C-majeur (dominant) septiem (7th)

Cm7

C-7 | Cmi7

1 3b 5 7b

C-mineur septiem (minor 7th)

C^

cmaj7.jpg | CM7 | CMaj7

1 3 5 7

C-majeur groot-septiem, majeur-septiem (major 7th)

Cm^

CmM7 | CmiMaj7

1 3b 5 7

C-mineur groot-septiem

C9

 

1 3 5 9

C-majeur met toegevoegde none

C9b

C(b9)

1 3 5 9b

C-majeur met toegevoegde kleine none

C11

 

1 3 5 11

C-majeur met toegevoegde 11

C13

 

1 3 5 13

C-majeur met toegevoegde 13

Co

CO | Cdim | Cdim7

1 3b 5b 6

Verminderd C-akkoord (diminished, dim)

C0

chalfdim.jpg | Cm7(5b)

1 3b 5b 7b

Halfverminderd C-akkoord

C+

C+ | Caug | C(5#)

1 3 5#

C-overmatig (augmented)

C#

 

 

Cis-majeur

Cb

 

 

Ces-majeur (b is een mol)

C9/h

 

 

C-none met B als basnoot (h voor nootletter kleine b)

C9#11

 

 

C-none met verhoogde 11

C9b11

 

 

C-none met verlaagde 11

 

De eerstgenoemde vorm is ook de manier waarop akkoorden in de muziek worden opgeslagen. Achteraf kun je ze laten weergeven in een ander akkoordnotatiesysteem.

 

Zie ook:

     theorie

     akkoorddiagrammen

     akkoordnotatiesysteem

musicad.nl
musicad.com
Akkoordsymbolen