Inhoud

tekstsoorten.jpg

MusiCAD gebruikt een aantal tekstsoorten waarvan de opmaak ook achteraf in te stellen is. De volgende tekstsoorten kun je naar believen bij de noten zetten:

    Liedtekst 1 t/m 4

    Muzikale aanwijzingen 1 t/m 3

    Tekst in balk

    Dynamiek

    Akkoordsymbolen

    Akkoorddiagrammen

Behalve de genoemde tekstsoorten die in de melodie gebruikt worden zijn er nog een aantal bijzondere tekstsoorten waarvan de opmaak geregeld kan worden. Zie tekstopmaak voor meer informatie.

 

Gebruik tekstinvoermodus om tekst zo eenvoudig mogelijk in te voeren.

musicad.nl
musicad.com
Tekstsoorten