Inhoud Titelgegevens KopEnVoet

tekstopmaak-41.jpg

Je kunt hier de opmaak van tekst die in de melodie gebruikt wordt naar believen regelen.

De tekstsoorten die ook daadwerkelijk gebruikt zijn worden met een hartje gemarkeerd op de knop waarmee je de tekstkenmerken kunt aanpassen.

 

Bij iedere tekstsoort staan een aantal tekstkenmerken. Achtereenvolgens tekstgrootte, horizontale en verticale verschuiving, en het gebruikte lettertype.

Tekstsoorten kunnen 'uitgeschakeld' worden door het 'vinkje' weg te halen bij de tekstsoort; waarna de beschrijving grijs gemaakt wordt.

 

Liedtekst, aanwijzingen, en akkoordsymbolen worden in principe zo uitgelijnd dat teksten van dezelfde tekstsoort niet overlappen (zie opmaak|wit na tekst).

 

Liedtekst1

Kenmerken van liedtekst-1, bedoeld voor eerste couplet of refrein

Liedtekst2

Kenmerken van liedtekst-2, bedoeld voor tweede couplet

Liedtekst3

Kenmerken van liedtekst-3, bedoeld voor derde couplet

Liedtekst4

Kenmerken van liedtekst-4, bedoeld voor vierde couplet (als meer dan 4 coupletten nodig zijn kunnen bijvoorbeeld ook muzikale aanwijzingen als liedtekst gebruikt worden, mits de positie en andere tekstkenmerken aangepast worden).

MuzikaleAanwijzingen1

Aanduidingen bij muziek zoals 'con brio'

MuzikaleAanwijzingen2

Vrij in te vullen overige aanwijzingen.

MuzikaleAanwijzingen3

Partituurmarkeringen zoals [A].

TekstInBalk

Tekst die doorgaans balkhoog in de muziek moet komen te staan. In tegenstelling tot 'gewone' tekst heeft dit soort tekst breedte; opvolgende noten houden rekening met de voorgaande tekst.

Dynamiek

Tekst voor weergeven van dynamische tekens zoals fff en mp

Akkoordsymbolen

Akkoordsymbolen zoals C7 en Am

Akkoorddiagrammen

Akkoordgrepen in de vorm van diagrammen: tekstopmaak.jpg

 

PartijTitel

Kenmerken van partijtitel bij de eerste balk in een partituur

VolgpartijTitel

Kenmerken van partijtitel bij volgende balk(en) in een partituur. Hier wordt (indien tekstgrootte niet 0 is) de afkorting van de partijtitel voor gebruikt. Zie partijoverzicht.

 

SectieKopLinks

Kenmerken van links-uitgelijnde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)

SectieKopCenter

Kenmerken van gecentreerde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)

SectieKopRechts

Kenmerken van rechts-uitgelijnde tekst van sectie-titel (tekst tussen twee delen/secties)

 

CoupletAkkoordSymbolen

Kenmerken van de in ingebedde tekst opgenomen akkoordsymbolen.

CoupletTekst

Kenmerken van ingebedde tekst.

 

 

Zie ook:

     opmaak

     opmaaksjablonen

     paginaopmaak

musicad.nl
musicad.com
Tekstopmaak