Inhoud Macro's TekstOpmaak

Een aantal tekstgegevens (titel, componist enz.) van de melodie leg je hier vast; op welke plek de hier opgegeven teksten op papier komen is een ander verhaal, en regel je in kop en voet . Ook de opmaak van de kopteksten regel je aldaar.

 

Je komt in onderstaand scherm door te klikken op de titel in het hoofdscherm, [Opties|Titels] of <F7>

 

titelgegevens-41.jpg

In te vullen teksten zijn:

 

Titel

naam van de compositie ($T)

Subtitel

eventuele ondertitel ($S)

Subtitel2

extra ondertitel ($F)

 

 

Componist

de maker van de compositie ($C)

Arrangeur

degene die het arrangement gemaakt heeft ($A)

Tekstschrijver

tekstdichter van de bij de melodie genoteerde tekst ($T)

Copyright

rechthebbende(n) van de compositie en/of tekst ($R)

 

 

Bron

waar (van wie) komt de muziek vandaan ($Z)

Land

uit welk land is de muziek afkomstig ($H)

Streek

uit welke streek is de muziek afkomstig ($z)

Stijl

stijl/genre waarin de muziek ingedeeld kan worden ($Y)

 

 

Modus

tonaliteit of modus van het muziekstuk ($m)

Volgorde

Afspeelvolgorde ($v)

Info

tekst die je zelf nuttig acht (standaard zichtbaar in kop) ($G)

Commentaar

tekst die je zelf nuttig acht (standaard niet zichtbaar). ($c)

 

De tussen haakje vermelde teksten ofwel macro's gebruik je op de plaats (of plaatsen) waar de betreffende tekst moet komen te staan.

vb: om de titel middenonderaan de pagina te krijgen vul je bij VoettekstCenter $T in.

 

Met bijvoorbeeld een opmaaksjabloon kun je nu achteraf de opmaak en plaatsing van je muziek op een standaard manier op papier krijgen. Als je niet expliciet een opmaaksjabloon gebruikt wordt de standaardopmaak van MusiCAD toegepast:

 

titelgeg5.jpg

 

Standaard worden titelgegevens op bovenstaande manier in de kop geplaatst.

Niet-blanco titelgegevens worden voorafgegaan door tekst die je opgeeft bij omschrijvingen; hierboven is bij componist, tekstdichter en arrangeur een omschrijving opgegeven.

 

Zie ook:

     alfabet

     diakritische tekens

     macro's

     tekst

musicad.nl
musicad.com
Titelgegevens