Inhoud PartijBewerken Automatische partij

arrangeren.jpg

Op het tabblad arrangeren van het menu nieuwe partij kun je alle instellingen maken die met de automatische arrangementen van MusiCAD te maken hebben.

 

Bij iedere regel in het linkerscherm hoort een knop waarmee je instrumenteigenschappen kunt aanpassen van de nieuw te maken of automatische partijen.

 

Auto-baslijn genereert als aangevinkt steeds een bij de opgegeven akkoordenschema passende automatische baslijn. Als het schema verandert, dan verandert de baslijn meteen mee.

 

Auto-akkoorden genereert als aangevinkt steeds een bij de opgegeven akkoordenschema passende automatische akkoordbegeleidingspartij. Als het schema verandert, dan verandert de begeleiding meteen mee.

 

Met Hoogste/Laagste bas en Hoogste/Laagste akkoordnoot kun je het bereik van resp. de automatische bas en akkoordpartij vastleggen.

 

Als kopieer-tekst is aangevinkt dan wordt tekst bij de partij overgenomen in de kopie-partij (dus ook akkoorden enz.)

 

Zie ook

     arrangementbestanden

     begeleidingspartijen

     arrangeur

musicad.nl
musicad.com
Arrangeren