Inhoud Tekst in balk Titelgegevens

In MusiCAD wordt de term macro gebruikt voor afkortingen voor zaken 'die later ingevuld moeten worden'

Macro's worden gebruikt in kop en voet. Zo kun je een tekst op 1 plaats vastleggen en op meerdere plaatsen gebruiken.

 

Voor het uitvoeren van een reeks opmaakopdrachten gebruik je opmaaksjablonen.

 

Alle verwijzingen in het overzicht hieronder tussen [ en ] slaan op de teksten onder titelgegevens

 

$A

Arrangeur, zoals onder [Arrangeur]

$B

Bestand; naam van het bestand waarin de melodie op schijf staat.

$b

MusiCAD build-nummer

$C

Componist, zoals onder [Componist].

$c

Commentaartekst, zoals onder [Commentaar].

$D

Datum van laatste wijziging van de melodie.

$d

Datum van eerste wijziging van de melodie.

$E

Originele auteur (naam van eerste invoerder)

$e

Installatiemap voor MusiCAD

$F

Sub-sub-titel, (extra ondertitel) zoals onder [Subtitel2].

$G

Informatie zoals onder [Info]

$I

Instrumentnaam (* alleen in partijweergave )

$H

Herkomst, Land van oorsprong zoals onder [Land].

$J

Jaartal

$K

Aantal partijen in partituur.

$L

Licentienaam; naam waaronder MusiCAD geregistreerd is.

$M

Het MusiCAD logo.

$m

Modus of tonaliteit van het muziekstuk.

$N

Aantal pagina's.

$O

Voorwaardelijk copyright-teken (alleen zichtbaar als copyright-tekst is ingevuld)

$P

Partijnaam (* alleen in partijweergave ).

$Q

MusiCAD versienummer

$q

instrumentcode voor weer te geven akkoorddiagrammen

$R

Copyright-tekst, zoals onder [Copyright].

$S

Subtitel, zoals onder [Subtitel].

$T

Titel, zoals onder [Titel].

$t

Locatie van tijdelijke bestanden volgens TMP omgevingsvariabele

$U

Aantal herhalingen (als groter dan 1)

$v

Speelvolgorde zoals vermeld onder [Volgorde].

$V

Datum van vandaag.

$W

Tekstschrijver, zoals onder [Tekstschrijver]

$X

Partijstemming na bewerken (C, Bb, Eb, Alt enz.)

$x

Opusnummer, volgnummer dat MusiCAD voor nieuwe muziek bijhoudt.

$Y

Muziekstijl als opgegeven onder [Stijl]

$y

Partijnummer in partituur (*alleen in partijweergave).

$Z

Herkomst van een muziekstuk zoals onder [Bron].

$z

Nadere aanduiding van de streek zoals onder [Streek]

$#

Paginanummer.

$?

Huidige tijd.

$@

Tempo aanduiding.

 

 

$>

Negeer rest van de regel als aantal pagina's kleiner dan 2.

$<

Negeer rest van de regel voor eerste pagina.

$1

Negeer rest van de regel voor oneven pagina's.

$2

Negeer rest van de regel voor even pagina's.

 

 

$_

Voorwaardelijke spatie.

$,

Voorwaardelijke komma.

$.

Voorwaardelijke punt.

$:

Voorwaardelijke dubbelepunt.

$+

Voorwaardelijk plusteken.

$-

Voorwaardelijk minteken.

 

De met * gemerkte afkortingen zijn (uiteraard) alleen zichtbaar in partijweergave.

Voorwaardelijke tekens worden alleen zichtbaar als ze tussen twee teksten staan.

In $z$,$ $H worden de komma en spatie alleen zichtbaar als zowel streek $z als land $H ingevuld waren onder titelgegevens.

 

Behalve de hier genoemde éénletter-macro's kun je ook een aantal door Windows (soms) gebruikte verwijzingen her-gebruiken:

$(PERSONAL)

C:\Users\NAAM\Documents

$(MYSCORES)

Mijn Documenten\Mijn bladmuziek

$(FAVORITES)

C:\Users\NAAM\Favorites

$(RECENT)

C:\Users\NAAM\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

$(MYPICTURES)

Mijn Documenten\Mijn afbeeldingen

 

Let wel, deze verwijzingen kunnen afhankelijk zijn van de inlognaam en besturingssysteem, en de evt. door de gebruiker gemaakte systeemaanpassingen (zie [Help|Info|Mappen] voor de actuele lijst).

De laatste soort macro's worden ook gebruikt bij de voorkeurlocaties en in sjablonen

musicad.nl
musicad.com
Macro's