Inhoud Mappen SneltoetsToewijzing

Een locatie is een 'voorkeursplek' op de computer. Iedere in MusiCAD gedefinieerde voorkeursplek in de mappenstructuur van Windows krijgt een eigen knop aan de linkerkant van de open/bewaar dialoog-schermen.

 

Je kunt de plaats in het bestandssysteem en de beschrijving van iedere daarvan opgeven bij [Opties|Voorkeuren|Locaties]

voorkeur-locaties.jpg

Bij het vastleggen van locaties kun je macros gebruiken om de actuele door windows gebruikte plek aan te wijzen. MusiCAD maakt daar standaard ook gebruik van. Wijzigingen in de hier voorgestelde locaties hebben geen gevolg voor de bestaande muziek. In het ergste geval duurt het navigeren om bij het muziekje te komen wat langer.

 

Als je bijvoorbeeld een USB-stick of externe harde schijf hebt die als E:\ in de mappenstructuur van "Mijn computer" tevoorschijn komt kun je deze bijvoorbeeld in plaats van voorkeurlocatie 4 inzetten. Daartoe wijzig je Beschrijving 4 in USB en Voorkeurlocatie 4 in E:\

 

Met het knopje achter iedere locatie kun je bladeren in de mappenstructuur.

musicad-usb-drive.jpg

 

Bij opslaan en opvragen kun je daarna met een druk op de knop MyUSB weer snel je voorkeurlocatie gebruiken.

Zo kun je eenvoudig al je bestanden op een (min of meer) veilige plek archiveren en weer terughalen..

 

musicad-opslaan-usb.jpg

 

De sjabloonmap is de map waar MusiCAD de sjabloonbestanden zoekt. MusiCAD gebruikt daarvoor standaard een sub-map van de door Windows aangewezen plaats. Veelal komt dat na vertaling van de macro $(MCDATA) neer op:
     \ProgramData\Musys Software\MusiCAD4.0\

 

In de kladmap worden tussentijds benodigde bestanden opgeslagen. MusiCAD ruimt de daar aangemaakte bestanden aan het einde van de MusiCAD-sessie zelf weer op. De kladmap is doorgaans de map zoals windows die vastlegt middels de TMP omgevingsvariabele. Voor TMP komt dat meestal neer op "C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Temp" ofwel de inhoud van de macro $(TEMPDIR).

musicad.nl
musicad.com
Voorkeuren - Locaties