Inhoud NieuwePartijen

partmarkering.jpg

Partituurmarkeringen (of repetitietekens) zijn letters of cijfers met een kader eromheen die een plek. Je voert ze in wijzigmodus in met toetscombinaties zoals <shift-ctrl-alt-G> voor partituurmarkering [G], of met het herhalingenmenu.

 

Het aardige van dit soort markeringen is onder andere dat je je ze kunt gebruiken om een melodiegedeelte af te spelen. Buiten wijzigmodus gebruik je de letter/cijfer om afspelen te laten beginnen bij de betreffende partituurmarkering.

 

Als je de markeringen uiteindelijk in je partituur niet meer wilt zien kun je ze eenvoudig onzichtbaar maken door de tekstgrootte van muzikale aanwijzingen 3 op nul te zetten onder [Opties|TekstOpmaak]; ze blijven tijdens wijzigen wel zichtbaar en bruikbaar (vergelijk ook akkoordsymbolen en liedteksten)

 

 

Zie ook:

     Aanwijzingen

musicad.nl
musicad.com
Partituurmarkeringen