Inhoud Ornamentatie Stokvoeringsteken

Dynamiektekens worden gebruikt om dynamiek ofwel luidheidsverschillen aan te geven. Een dynamiekteken geeft aan hoe luid een passage gespeeld moet worden.

MusiCAD kent een groot aantal dynamiektekens zoals:

 

ppp

pianissimo possibile

zo zacht mogelijk

pp

pianissimo

heel zacht,

p

piano

zacht

mp

mezzo piano

tamelijk zacht

mf

mezzo forte

tamelijk hard

f

forte

hard

ff

fortissimo

zeer hard

fff

fortissimo possibile

zo hard mogelijk

 

Je voert ze bijvoorbeeld in met het dynamiekmenu.

 

Behalve de hier genoemde tekens zijn er veel meer dynamische aanwijzingen te geven zoals crescendo (sterker wordend) decrescendo (afnemend in sterkte) enz.

 

Deze teksten plaats je met gebruik maken van de tekstsoort dynamiek.

 

Er zijn een aantal conventies over de plaats van dynamiektekens in diverse partituren.

1) in principe staan dynamiektekens onder de balk.

2) bij piano-partijen tussen de twee balken

3) bij zangpartijen vlak boven de balk.

Dynamiek wordt doorgaans vet-cursief met een schreefletter weergegeven.

 

Hoe hard de verschillende dynamische niveaus moeten zijn leg je vast onder muziekweergave.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Dynamiektekens