Inhoud

Afhankelijk van land, instrument en muziekstijl worden verschillende akkoordnotatiesystemen voor akkoordsymbolen gebruikt.

Akkoordsymbolen worden veel gebruikt in lichte muziek, denk aan gitaarakkoorden en keyboardakkoorden.

Hoe die akkoorden op een instrument gespeeld moeten worden is een ander verhaal (vingerzetting, akkoorddiagrammen).

MusiCAD gebruikt intern het Anglo-Amerikaanse systeem.

 

Hieronder vind je een tabel met een aantal gebruikelijker akkoordnotatiesystemen:

Systeem

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Anglo-Amerikaans

C

C#

D

Eb

E

F

F#

G

G#

A

Bb

B

NL

C

Cis

D

Es

E

F

Fis

G

Gis

A

Bes

B

DE

C

C#

D

Eb

E

F

F

G

G#

A

B

H

Accordeon

c

c#

d

eb

e

f

f#

g

g#

a

bb

b

BE / FR / ES / RU / GR / RO / HU

Do

Do#

Re

Mib

Mi

Fa

Fa#

Sol

Sol#

La

Sib

Si

Accordeon FR

do

do#

re

mib

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

sib

si

Muziektheorie

I

I#

II

IIIb

III

IV

IV#

V

V#

VI

VIIb

VII

Ook voor aanduiden van mineur, majeur, vermeerderd, verminderd, halfverminderd, septiem en groot-septiem zijn verschillende - vaak conflicterende - methoden in omloop:

    gebruik van hoofdletters voor majeur, kleine letters voor mineur;

    mi kan zowel een akkoord als een afkorting voor mineur zijn;

    hoofdletters voor basnoten, kleine letters voor akkoorden (accordeon);

    maj kan zowel voor groot-septiem als voor majeur staan;

    een - teken kan zowel voor mineur als voor verminderde akkoorden gebruikt worden;

    een + teken kan zowel voor majeur als voor vermeerderde akkoorden gebruikt worden.

 

Akkoordsymbolen worden in MusiCAD omgezet naar een zo eenduidig en kort mogelijke notatie.

 

Bij de tekstkenmerken voor akkoordsymbolen vind je een knop 'Notatie' waarmee je kunt kiezen hoe akkoordsymbolen geschreven moeten worden.

akkoordnotatiesystemen.jpg

Standaardweergave is het internationaal meest gebruikte Anglo-Amerikaanse systeem (C# / Bb) met zo kort mogelijke uitbreiding (zoals + in plaats van aug of 5#)

 

Je kiest eerst het notatiesysteem waarna je in de rechterkolom achtereenvolgens kunt bepalen hoe de weergave wordt van:

    verminderd

    halfverminderd

    vermeerderd

    groot-sepiem

    voorhoudingen

    mineur

    majeur

 

Als je toch nog andere akkoordsysmbolen op papier wilt krijgen dan de in MusiCAD gebruikte systemen zul je wat meer moeite moeten doen:

    voer akkoordsymbolen volgens de door MusiCAD begrepen standaard in (als ze ook hoorbaar moeten worden);

    zet opmaakweergave van de tekstsoort akkoordsymbolen uit;

    zet aangepaste akkoordweergave uit (voorkom dat MusiCAD allerlei dingen met je akkoorden doet)

    zet de symbolen die je wel zichtbaar wilt maken met een andere tekstsoort neer.

Zo kun je iedere gewenste notatie op papier krijgen.

 

Zie ook:

     akkoordsymbolen

     grepentabel

     akkoorddiagrammen

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Akkoordnotatiesystemen