Inhoud

Met majeur ('opgewekt') wordt doorgaans de majeur toonladder bedoeld waarin drie mollen minder (of 3 kruisen meer) dan de gelijknamige mineur toonsoort. De toonsoort C ofwel C groot (van grote terts) heeft 3 mollen minder dan die van C-mineur, C klein danwel Cm.

 

 

musicad.nl
musicad.com
majeur