Inhoud

Met mineur ('droevig') wordt doorgaans de mineur toonladder bedoeld waarin drie mollen meer (of 3 kruisen minder) dan de gelijknamige majeur toonsoort.

 

Een mineur-toonsoort heeft vergeleken met de majeur-toonsoort op de zelfde toon altijd 3 kruisen minder (of mollen meer)

De toonsoort Am ofwel A-mineur of ook A-klein (van kleine terts) heeft 3 kruisen minder dan die van A-majeur resp A-groot.

De toonsoort Gm heeft 2 mollen, G groot 1 kruis en daarmee weer 3 'kruisen' minder)

De toonsoort Fm heeft 4 mollen, F groot mol en daarmee 3 mollen meer (ofwel 3 'kruisen' minder).

 

Bij transponeren en nieuwe melodie kun je de keuze voor een mineurtoonsoort kenbaar maken.

 

zie ook:

     toonsoort

     tonaliteit / modus

     kwintencirkel

musicad.nl
musicad.com
Mineur