Inhoud Sleutels Maatsoorten

Er zijn twee categorieën toonsoorten die MusiCAD "begrijpt" te weten mineur en majeur. Een majeurtoonsoort geef je aan met een hoofdletter, dus C voor C-groot/C-majeur. Een mineurtoonsoort als een mineur akkoord dus Am voor A-klein/A-mineur. Een mol geef je aan met <b>, een kruis met <#>. De toonsoort van een melodie geeft aan MusiCAD informatie over welke kruisen of mollen laddereigen zijn, dus bij de toonsoort horen, en welke verhogingen of verlagingen toevallig zijn (ofwel laddervreemd) en hoe die genoteerd zullen worden.

 

toonsoorten-overzicht.jpg

 

Indien een melodie andersoortige toonladders gebruikt (of als je de verkeerde toonsoort hebt opgegeven) zal MusiCAD vermoedelijk "de mist in gaan" met het automatisch correct plaatsen van kruisen, mollen en herstellingstekens, en moet je handmatig corrigeren met <x> (enharmonische verwisseling) en/of <shift-W> (waarschuwingstekens zetten/verwijderen). Opgeven van toonsoort (en daarmee de vaste voortekens), kan op verschillende manieren:

    Bij het maken van een nieuwe melodie krijg je de gelegenheid om de toonsoort naar believen in te stellen.

    Vervangen van de op de plaats van de cursor geldige toonsoort die dus (ver) vóór de cursor aanwezig is gaat met het toonsoort-menu op de knoppenbalk. Na keuze van de toonsoort kies je vervangen; alle noten blijven hetzelfde klinken, maar worden (soms) anders genoteerd;

    Een nieuwe toonsoort invoeren (toonsoortverandering) gaat eveneens met het toonsoort-menu. Je beëindigt het toonsoort-menu nu met invoegen.

 

Systematische voortekening (de kruisen of mollen vooraan de balk) doet MusiCAD alleen 'zoals-het-hoort'. Het is niet of nauwelijks mogelijk om bijv. een muziekstuk dat een zigeunerladder gebruikt met bijv. een cis en een bes als voortekens te noteren. Noteer in dit soort gevallen alleen de bes, als voorteken en noteer alle cis-en met toevallige kruisen. De meeste muzikanten zul je daar een plezier mee doen; de kans op fouten tijdens uitvoering is veel kleiner. Om toch aan te geven dat die cis-en in de toonladder horen kun je dat als modus of tonaliteit opgeven.

 

Zie ook

     sleutels

     transponeren

     transpositie

     theorie

     kruisen en mollen

musicad.nl
musicad.com
Toonsoort