Inhoud

MusiCAD kan automatisch uit de combinatie akkoordsymbool en instrumentcode akkoordgrepen bij de muziek zetten.

De gebruikte instrumentcodes zoals die in partijgegevens onder Akkoorddiagrammen vermeld kunnen worden zijn:

 

code

instrument

stemming

uke

ukulele

g-c-e-a

mandolin

mandoline / octaafmandola

g-d-a-e

git

gitaar (zonder barré)

e-a-d-g-b-e

guitar

gitaar (uitgebreid)

e-a-d-g-b-e

banjo

tenorbanjo

c-g-a-d

tambura

Bulgaarse tambura

d-g-b-e

panduri

Georgische panduri

a-c#-e

baglamas

Griekse baglamas

d-a-d

bouzouki

Griekse bouzouki

c-f-a-d

 

Je kunt zelf instrumenten toevoegen en veranderen in het bestand chorddiagrams.mcd (of wat je hebt ingevuld onder [Opties|Voorkeuren|Bestanden|Akkoorddiagrammen] )

 

In het bestand worden de akkoorden genoteerd zonder enharmonische verwisseling:

C - C# - D - Eb - E - F - F# - G - G# - A - Bb - B

MusiCAD past waar nodig zelf enharmonische verwisseling toe en haalt bijvoorbeeld de greep voor D#7 op uit het Eb7-akkoord.

 

De 'standaard' akkoordnotatie wordt verwacht in een grepentabel.

 

[CHORDMAP]

!------------------------------------

! Easy guitar chords, not using barre

!------------------------------------

git-tuning=E-A-D-G-B-E

git-C=032010

git-C6=002010

git-C7=032310

git-C^=032000

git-C+=032110

git-Co=x01212

git-Cm=xx5543

git-Cm6=xx5545

git-Cm7=xx5345

git-C#=xx3121

git-C#+=x03221

git-C#7=xx3101

git-C#m=xx2120

git-C#o=xx2323

git-D=x00232

git-D+=xx4332

git-D2=x00230

git-D4=x00233

git-D5=x00235

git-D6=x00202

git-D^=x00222

git-D7=x00212

git-D9=x04230

git-Dm=x00231

git-Dm6=x00201

git-Dm7=x00211

git-Dm^7=x00221

git-Do=xx0101

git-D0=xx0111

git-D#+=xx5443

git-Eb=xx1343

git-Eb7=xx1323

git-Ebm=xx1342

git-Ebo=xx1212

git-E=022100

git-E+=xx2110

git-E6=022120

git-E7=020100

git-E9=020102

git-E^=021100

git-Em=022000

git-Em6=022020

git-Em7=020000

git-Em9=022002

git-Eo=xx2323

git-E0=xx0333

git-F=x03211

git-F6=x01231

git-F+=x03221

git-F^=xx3210

git-F7=xx1241

git-Fm=xx3111

git-Fm6=xx3131

git-Fm7=xx1111

git-Fo=xx0101

git-F#=xx4322

git-F#+=xx4332

git-F#6=xx2342

git-F#7=xx2352

git-F#m=xx4222

git-F#m6=xx4242

git-F#m7=xx4252

git-F#o=x01212

git-F#0=x02212

git-G=320003

git-G+=xx1003

git-G2=xx0233

git-G4=xx0013

git-G6=320000

git-G7=320001

git-G^=320002

git-Gm=xx0333

git-Gm6=xx0353

git-Gm7=xx3333

git-Go=xx2323

git-G#=IVxx3211

git-G#+=032110

git-G#7=IVxx1241

git-G#m=IVxx3111

git-G#o=xx0101

git-A=002220

git-A+=x03221

git-A^=002120

git-A6=002222

git-A7=002020

git-Am=002210

git-Am6=002212

git-Am7=002213

git-Am9=x32200

git-Ao=x01212

git-A0=x01213

git-Bb=xx3331

git-Bb+=xx4332

git-Bb6=xx3333

git-Bb7=xx3131

git-Bbm=xx3321

git-Bbm6=xx3323

git-Bbm7=xx3324

git-Bbo=xx2323

git-B=xx4442

git-B+=xx5443

git-B6=xx4444

git-B7=x21202

git-Bm=xx4432

git-Bm6=xx4434

git-Bm7=xx4435

git-Bo=xx0101

 

!-----------------------------------------------

! Advanced guitar chords using barre when needed

!-----------------------------------------------

guitar-tuning=E-A-D-G-B-E

guitar-C=032010

guitar-C4=x33011

guitar-C6=III--3333

guitar-C7=032310

guitar-C^=032000

guitar-C9=032030

guitar-Co=x01212

guitar-Cm=III--332-

guitar-Cm6=III--3323

guitar-Cm7=III--3324

guitar-Cm^=III--322-

guitar-Cm9=III-433--

guitar-C0=xx4312

guitar-C+=032110

 

guitar-C#=xx3121

guitar-C#4=xx4122

guitar-C#6=xx3324

guitar-C#7=xx3101

guitar-C#^=-43---

guitar-C#9=-43-4-

guitar-C#m=xx2120

guitar-C#m6=x12120

guitar-C#m7=042100

guitar-C#m^=IV--322-

guitar-C#m9=IV-433--

guitar-C#o=xx2323

guitar-C#0=042000

guitar-C#+=x03221

 

guitar-D=x00232

guitar-D2=x00230

guitar-D4=x00233

guitar-D5=x00235

guitar-D6=x00202

guitar-D^=x00222

guitar-D7=x00212

guitar-D9=x04230

guitar-Dm=x00231

guitar-Dm6=x00201

guitar-Dm7=x00211

guitar-Dm9=x00230

guitar-Dm^=x00221

guitar-Do=xx0101

guitar-D0=xx0111

guitar-D+=xx4332

 

guitar-Eb=x--343

guitar-Eb4=xx1344

guitar-Eb6=xx1313

guitar-Eb7=xx1323

guitar-Eb9=III-43-4-

guitar-Eb^=xx1333

guitar-Ebm=xx4342

guitar-Ebm6=xx4312

guitar-Ebm7=xx4322

guitar-Ebm9=---34-

guitar-Ebm^=xx1332

guitar-Ebo=xx1212

guitar-Eb0=xx1222

guitar-Eb+=xx5443

 

guitar-E=022100

guitar-E4=002200

guitar-E6=022120

guitar-E7=022130

guitar-E9=022102

guitar-E^=021100

guitar-Em=022000

guitar-Em6=022020

guitar-Em7=020000

guitar-Em9=022002

guitar-Em^=xx2443

guitar-Eo=xx2323

guitar-E0=012030

guitar-E+=032110

 

guitar-F=-332--

guitar-F4=--33--

guitar-F6=-3323-

guitar-F7=-3324-

guitar-F^=033210

guitar-F9=-332-3

guitar-Fm=-33---

guitar-Fm6=-33-3-

guitar-Fm7=-3----

guitar-Fm9=-33--3

guitar-Fm^=xx3554

guitar-Fo=xx0101

guitar-F0=xx1101

guitar-F+=x03221

 

guitar-F#=II-332--

guitar-F#4=II--33--

guitar-F#6=II-3323-

guitar-F#7=II-3324-

guitar-F#9=II-332-3

guitar-F#^=xx4321

guitar-F#m=II-33---

guitar-F#m6=II-33-3-

guitar-F#m7=II-33-4-

guitar-F#m9=II-33--3

guitar-F#m^=IIIxx1332

guitar-F#o=x01212

guitar-F#0=202212

guitar-F#+=xx4332

 

guitar-G=320003

guitar-G2=xx0233

guitar-G4=320013

guitar-G6=320000

guitar-G7=320001

guitar-G9=III-332-3

guitar-G^=320002

guitar-Gm=III-33---

guitar-Gm6=III-33-3-

guitar-Gm7=III-33-4-

guitar-Gm9=III-33--3

guitar-Gm^=IVxx1332

guitar-Go=xx2323

guitar-G0=x13323

guitar-G+=xx5443

 

guitar-G#=IV-332--

guitar-G#4=IV--33--

guitar-G#6=IV-3323-

guitar-G#7=IV-3-2--

guitar-G#9=IV-332-3

guitar-G#^=xx1014

guitar-G#m=IV-33---

guitar-G#m6=IV-33-3-

guitar-G#m7=IV-3----

guitar-G#m9=IV-33--3

guitar-G#m^=Vxx1332

guitar-G#o=xx0101

guitar-G#0=xx0102

guitar-G#+=032110

 

guitar-A=002220

guitar-A4=002230

guitar-A6=002222

guitar-A7=002223

guitar-A9=V-332-3

guitar-A^=002120

guitar-Am=002210

guitar-Am^=002110

guitar-Am6=002212

guitar-Am7=002213

guitar-Am9=V-33--3

guitar-Ao=x01212

guitar-A0=x01213

guitar-A+=x03221

 

guitar-Bb=--333-

guitar-Bb4=--334-

guitar-Bb6=--3333

guitar-Bb7=--3-3-

guitar-Bb9=VI-332-3

guitar-Bb^=--323-

guitar-Bbm=--332-

guitar-Bbm6=--3323

guitar-Bbm7=--3324

guitar-Bbm9=VI-33--3

guitar-Bbm^=--322-

guitar-Bbo=xx2323

guitar-Bb0=xx2324

guitar-Bb+=xx4332

 

guitar-B=II--333-

guitar-B4=II--334-

guitar-B6=II--3333

guitar-B7=x21202

guitar-B9=VII-332-3

guitar-B^=II--323-

guitar-Bm=II--332-

guitar-Bm6=II--3323

guitar-Bm7=II--3324

guitar-Bm9=VII-33--3

guitar-Bm^=II--322-

guitar-Bo=xx0101

guitar-B0=x00201

guitar-B+=xx5443

 

!----------------------------

! Ukulele chords GCEA-tuning

!----------------------------

uke-tuning=G-C-E-A

uke-C=0003

uke-C7=0001

uke-Cm=0333

uke-Co=2323

uke-C#=1114

uke-C#7=1112

uke-C#m=1444

uke-C#o=0101

uke-D=2220

uke-D7=2020

uke-Dm=2210

uke-Do=1212

uke-Eb=3331

uke-Eb7=3334

uke-Ebm=3321

uke-Ebo=2323

uke-E=4442

uke-E7=1202

uke-Em=0432

uke-Eo=0101

uke-F=2010

uke-F7=1320

uke-Fm=1013

uke-Fo=1212

uke-F#=3121

uke-F#7=3424

uke-F#m=2120

uke-F#o=2323

uke-G=0232

uke-G7=0212

uke-Gm=0231

uke-Go=0101

uke-G#=5343

uke-G#7=1323

uke-G#m=4342

uke-G#o=1212

uke-A=2100

uke-A7=0100

uke-Am=2000

uke-Ao=2323

uke-Bb=3211

uke-Bb7=3241

uke-Bbm=3321

uke-Bbo=0101

uke-B=4322

uke-B7=4320

uke-Bm=4222

uke-Bo=1212

 

!----------------------------

! Georgian panduri chords

!----------------------------

panduri-tuning=A-C#-E

panduri-A=000

panduri-Bb=111

panduri-B=222

panduri-C=333

panduri-C#=444

panduri-D=012

panduri-Eb=123

panduri-E=234

panduri-F=345

panduri-F#=102

panduri-G=213

panduri-G#=324

panduri-A7=003

panduri-Bb7=114

panduri-B7=022

panduri-C7=133

panduri-C#7=244

panduri-D7=012

panduri-Eb7=103

panduri-E7=214

panduri-F7=325

panduri-F#7=100

panduri-G7=211

panduri-G#7=322

panduri-Am=335

panduri-Bbm=101

panduri-Bm=212

panduri-Bm7=012

panduri-Cm=323

panduri-C#m=434

panduri-Dm=011

panduri-Ebm=122

panduri-Em=233

panduri-Fm=344

panduri-F#m=002

panduri-Gm=113

panduri-G#m=224

panduri-Ao=022

panduri-Bbo=100

panduri-Bo=211

panduri-Co=322

panduri-C#o=433

panduri-Do=544

panduri-Ebo=022

panduri-Eo=133

panduri-Fo=244

panduri-F#o=355

panduri-Go=103

panduri-G#o=214

 

!--------------------------------

! Mandolin/Mandola chords

!--------------------------------

mandolin-tuning=G-D-A-E

mandolin-C=0230

mandolin-C7=5210

mandolin-Cm=0133

mandolin-Co=2132

mandolin-C#=1341

mandolin-C#7=1341

mandolin-C#m=1244

mandolin-C#o=3243

mandolin-D=2002

mandolin-D7=2032

mandolin-Dm=2001

mandolin-Do=1021

mandolin-Eb=3113

mandolin-Eb7=3143

mandolin-Ebm=3112

mandolin-Ebo=2132

mandolin-E=1220

mandolin-E7=1020

mandolin-Em=0220

mandolin-Eo=3243

mandolin-F=5301

mandolin-F7=2131

mandolin-Fm=1331

mandolin-Fo=1021

mandolin-F#=3442

mandolin-F#7=3440

mandolin-F#m=2442

mandolin-F#o=2132

mandolin-G=0023

mandolin-G7=0021

mandolin-Gm=0013

mandolin-Go=3243

mandolin-G#=1134

mandolin-G#7=1132

mandolin-G#m=1124

mandolin-G#o=1021

mandolin-A=2240

mandolin-A7=2243

mandolin-Am=2230

mandolin-Ao=2132

mandolin-Bb=3011

mandolin-Bb7=1011

mandolin-Bbm=3341

mandolin-Bbo=3243

mandolin-B=4122

mandolin-B7=4102

mandolin-Bm=2022

mandolin-Bo=1021

 

!----------------------------

! Tenor banjo chords

!----------------------------

banjo-tuning=C-G-D-A

banjo-C=0023

banjo-C7=0021

banjo-Cm=0013

banjo-Co=3243

banjo-C#=1134

banjo-C#7=1132

banjo-C#m=1124

banjo-C#o=1021

banjo-D=2240

banjo-D7=2243

banjo-Dm=2230

banjo-Do=2132

banjo-Eb=3011

banjo-Eb7=1011

banjo-Ebm=3341

banjo-Ebo=3243

banjo-E=4122

banjo-E7=4102

banjo-Em=2022

banjo-Eo=1021

banjo-F=0230

banjo-F7=5210

banjo-Fm=0133

banjo-Fo=2132

banjo-F#=1341

banjo-F#7=1341

banjo-F#m=1244

banjo-F#o=3243

banjo-G=2002

banjo-G7=2032

banjo-Gm=2001

banjo-Go=1021

banjo-G#=3113

banjo-G#7=3143

banjo-G#m=3112

banjo-G#o=2132

banjo-A=1220

banjo-A7=1020

banjo-Am=0220

banjo-Ao=3243

banjo-Bb=5031

banjo-Bb7=2131

banjo-Bbm=1331

banjo-Bbo=1021

banjo-B=3242

banjo-B7=3240

banjo-Bm=2442

banjo-Bo=2132

 

!----------------------------

! Greek bouzouki chords

!----------------------------

bouzouki-tuning=F-C-A-D

bouzouki-C=0232

bouzouki-C7=0212

bouzouki-Cm=0231

bouzouki-Co=0101

bouzouki-C#=1343

bouzouki-C#7=1323

bouzouki-C#m=1342

bouzouki-C#o=1212

bouzouki-D=2100

bouzouki-D7=2130

bouzouki-Dm=2000

bouzouki-Do=2323

bouzouki-Eb=3211

bouzouki-Eb7=1241

bouzouki-Ebm=3111

bouzouki-Ebo=0101

bouzouki-E=4322

bouzouki-E7=2352

bouzouki-Em=4222

bouzouki-Eo=1212

bouzouki-F=0003

bouzouki-F7=0001

bouzouki-Fm=5333

bouzouki-Fo=2323

bouzouki-F#=IV3211

bouzouki-F#7=IV1241

bouzouki-F#m=IV3111

bouzouki-F#o=0101

bouzouki-G=2220

bouzouki-G7=2020

bouzouki-Gm=2210

bouzouki-Go=1212

bouzouki-G#=3331

bouzouki-G#7=3131

bouzouki-G#m=3321

bouzouki-G#o=2323

bouzouki-A=4442

bouzouki-A7=1202

bouzouki-Am=4432

bouzouki-Ao=0101

bouzouki-Bb=2010

bouzouki-Bb7=2310

bouzouki-Bb+=2110

bouzouki-Bbo=1212

bouzouki-Bbm=5543

bouzouki-Bbm6=5545

bouzouki-B=3121

bouzouki-B7=3101

bouzouki-Bm=2120

bouzouki-Bo=2323

 

!----------------------------

! Bulgarian tambura chords

!----------------------------

tambura-tuning=D-G-B-E

tambura-C=2010

tambura-C7=2310

tambura-C+=2110

tambura-Co=1212

tambura-Cm=5543

tambura-Cm6=5545

tambura-C#=3121

tambura-C#7=3101

tambura-C#m=2120

tambura-C#o=2323

tambura-D=0232

tambura-D7=0212

tambura-Dm=0231

tambura-Do=0101

tambura-Eb=1343

tambura-Eb7=1323

tambura-Ebm=1342

tambura-Ebo=1212

tambura-E=2100

tambura-E7=2130

tambura-Em=2000

tambura-Eo=2323

tambura-F=3211

tambura-F7=1241

tambura-Fm=3111

tambura-Fo=0101

tambura-F#=4322

tambura-F#7=2352

tambura-F#m=4222

tambura-F#o=1212

tambura-G=0003

tambura-G7=0001

tambura-Gm=5333

tambura-Go=2323

tambura-G#=IV3211

tambura-G#7=IV1241

tambura-G#m=IV3111

tambura-G#o=0101

tambura-A=2220

tambura-A7=2020

tambura-Am=2210

tambura-Ao=1212

tambura-Bb=3331

tambura-Bb7=3131

tambura-Bbm=3321

tambura-Bbo=2323

tambura-B=4442

tambura-B7=1202

tambura-Bm=4432

tambura-Bo=0101

 

!----------------------------

! Greek baglamas chords

!----------------------------

baglamas-tuning=D-A-D

baglamas-C=532

baglamas-C7=512

baglamas-Cm=531

baglamas-Co=134

baglamas-C#=II421

baglamas-C#7=II401

baglamas-C#m=II420

baglamas-C#o=245

baglamas-D=400

baglamas-D7=430

baglamas-Dm=300

baglamas-Do=320

baglamas-D0=III014

baglamas-Eb=511

baglamas-Eb7=541

baglamas-Ebm=300

baglamas-Ebo=104

baglamas-E=II400

baglamas-E7=220

baglamas-E3=222

baglamas-Em=522

baglamas-Eo=215

baglamas-F=303

baglamas-Fm=III114

baglamas-F3=303

baglamas-F7=301

baglamas-Fo=320

baglamas-F#=414

baglamas-F#7=412

baglamas-F#m=404

baglamas-F#o=431

baglamas-G=520

baglamas-G7=520

baglamas-Gm=510

baglamas-Go=512

baglamas-G#=III303

baglamas-G#7=III301

baglamas-G#m=II403

baglamas-G#o=III303

baglamas-A=VII400

baglamas-Am=VII300

baglamas-A5=202

baglamas-A7=542

baglamas-Ao=104

baglamas-Bb=013

baglamas-Bbm=313

baglamas-Bbm5=313

baglamas-Bb7=011

baglamas-Bbo=215

baglamas-B=421

baglamas-B7=401

baglamas-Bm=420

baglamas-Bo=320

 

!------------------------------

! eadg-tuned tenor banjo chords

!------------------------------

banjoeadg-tuning=E-A-D-G

banjoeadg-C=0320

banjoeadg-C6=3355

banjoeadg-C7=0323

banjoeadg-C^=0323

banjoeadg-C+=0321

banjoeadg-Co=2312

banjoeadg-Cm=3355

banjoeadg-Cm6=3355

banjoeadg-Cm7=3353

banjoeadg-C#=4431

banjoeadg-C#7=4434

banjoeadg-C#m=4421

banjoeadg-C#o=3423

banjoeadg-D=2002

banjoeadg-D6=2202

banjoeadg-D7=2302

banjoeadg-Dm=1002

banjoeadg-Dm6=1202

banjoeadg-Dm7=1302

banjoeadg-Do=4534

banjoeadg-Eb=3113

banjoeadg-Eb7=3413

banjoeadg-Ebm=2413

banjoeadg-Ebo=2312

banjoeadg-E=0221

banjoeadg-E+=0321

banjoeadg-E6=0221

banjoeadg-E7=0221

banjoeadg-E9=0201

banjoeadg-E^=0211

banjoeadg-Em=0220

banjoeadg-Em6=0220

banjoeadg-Em7=0200

banjoeadg-Em9=0220

banjoeadg-Eo=3423

banjoeadg-E0=0120

banjoeadg-F=1332

banjoeadg-F6=1312

banjoeadg-F^=0332

banjoeadg-F7=1312

banjoeadg-Fm=1331

banjoeadg-Fm6=1331

banjoeadg-Fm7=1311

banjoeadg-Fo=4534

banjoeadg-F#=2443

banjoeadg-F#6=2413

banjoeadg-F#7=2423

banjoeadg-F#m=2442

banjoeadg-F#m6=2412

banjoeadg-F#m7=2422

banjoeadg-F#o=2312

banjoeadg-F#0=2022

banjoeadg-G=3254

banjoeadg-G6=3200

banjoeadg-G7=3233

banjoeadg-Gm=3553

banjoeadg-Gm6=3553

banjoeadg-Gm7=3533

banjoeadg-Go=3423

banjoeadg-G#=IV1332

banjoeadg-G#7=IV1312

banjoeadg-G#m=IV1331

banjoeadg-G#o=4534

banjoeadg-A=0022

banjoeadg-A6=0022

banjoeadg-A7=0020

banjoeadg-Am=0022

banjoeadg-Am6=0022

banjoeadg-Am7=0022

banjoeadg-Ao=2312

banjoeadg-A0=3312

banjoeadg-Bb=1133

banjoeadg-Bb6=1133

banjoeadg-Bb7=1131

banjoeadg-Bbm=1133

banjoeadg-Bbm6=1133

banjoeadg-Bbm7=1133

banjoeadg-Bbo=3423

banjoeadg-B=2244

banjoeadg-B7=2212

banjoeadg-Bm=2244

banjoeadg-Bm6=2241

banjoeadg-Bm7=2242

banjoeadg-Bo=4534

banjoeadg-Bo=4534

 

zie ook:

     banjo-akkoorden

     baglamas-akkoorden

     bouzouki-akkoorden

     gitaarakkoorden

     mandoline-akkoorden

     panduri-akkoorden

     tambura-akkoorden

     ukelele-akkoorden

 

 

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Grepentabel