Inhoud PartijOverzicht Transponeren

Van partijen in het partijoverzicht kunnen veel meer gegevens ingesteld worden dan in het overzicht te zien is. Per partij zijn deze bewerkbaar in het scherm partijgegevens, te bereiken via het tabblad 'Gegevens' van het partijoverzicht.

partijgegevens1.jpg

 

Partijnaam

Naam van de partij zoals die op de statusregel en in de mixer vermeld wordt. Voor pianopartijen geef je hier bijv. rechterhand op. De partijnaam wordt normaliter nooit afgedrukt.

PartijKop

Tekst die - indien gewenst - als partijkop in de muziek (of boven een partijuittreksel) vermeld moet worden.

Afkorting

Verkorte kop die - indien gewenst - voor iedere balk afgedrukt moet worden in een partituur.

Stemming

Tekst die partijverstemming aangeeft als deze niet standaard is (bijv. Bes-partij) ten behoeve van partijuittreksels.

Akkoorddiagrammen

Instrumentcode uit grepentabel van een (snaar)instrument waarvoor akkoorddiagrammen weergegeven moeten worden.

Instrument

Instrumentnaam van de partij. Je kiest uit een lijst met mogelijke instrumenten.

Bovenbalkhoogte

Bovenbalkhoogte geeft extra hoogte boven balk van deze partij

Onderbalkhoogte

Onderbalkhoogte geeft xtra hoogte onder balk van deze partij

AantalLijnen

Aantal lijnen per notenbalk (meestal dus 5)

Transpositie

Transpositie of verstemming: in aantal halve noten dat hoger/lager afgespeeld wordt.

MIDI-kanaal

MIDI-kanaal voor weergave tijdens afspelen.

Volume

Relatieve partijvolume tussen 0 en 127. Zie ook de mixer.

Balans

Met balans ('pan') wordt de positie in het stereobeeld bepaald. 0=links, 127=rechts (zie vooral ook de mixer)

Vingerzetting boven balk

Eventuele vingerzettingstekens moeten voor deze partij boven de balk genoteerd worden.

Vingerzetting onder balk

Eventuele vingerzettingstekens moeten voor deze partij onder de balk genoteerd worden

NootLetters

Geef in deze partij alle nootnamen met een letter in het nootbolletje weer

HelpLetters

Geef in deze partij alle nootnamen boven de balk weer.

 

Hoorbaar

Geef hiermee aan of de partij hoorbaar moet zijn bij afspelen. Dit is niet helemaal hetzelfde als partijvolume nul maken; in het laatste geval worden de MIDI-gegevens wel meegenomen.

Maataccenten

Als je wilt dat eerste tel en/of eerste noten van clusters in de partij luider gespeeld moeten worden vink je maataccenten hoorbaar af.

Zichtbaar

Geef hiermee aan of de partij zichtbaar moet zijn bij weergave in een partituur.

Tekstweergave

Als je de tekst die bij een partij genoteerd staat (zoals zoals repetitiemarkeringen [A], aanwijzingen en liedtekst wilt meenemen bij afdrukken, zonder de partij zelf te zien vink je tekstweergave af. Het partijkenmerk 'zichtbaar' van die partij wordt automatisch mee aangevinkt.

Berekend

Een onzichtbare partij kan meeberekend worden alsof deze wel zichtbaar zou zijn. Deze instelling zorgt ervoor dat alle afzonderlijk afgedrukte partijen in een partituur een overeenkomstige layout krijgen..

Maatstreeponderbreking

Als maatstreeponderbreking is aangevinkt dan worden maatstrepen in regels in een partituur voor deze partij hier onderbroken.

Accolade

Groeperen van partijen met een accolade. Alle partijen die het kenmerk accolade hebben worden vooraan de balk gegroepeerd met een accolade.

AccoladeOnderbreking

Als je meerdere groepen partijen wilt verbinden met accolades dan moet je bij iedere laatste partij het kenmerk accoladeonderbreking aanvinken

Groephaak

Groeperen van partijen met een teksthaak. Alle partijen die het kenmerk groephaak hebben worden vooraan de balk gegroepeerd met een teksthaak.

GroephaakOnderbreking

Als je meerdere groepen partijen wilt verbinden met teksthaken dan moet je bij iedere laatste partij het kenmerk groephaakonderbreking aanvinken

Zangpartij

zangpartij.

Weglaten Maatstrepen

Laat automatische maatstrepen in deze .partij weg.

Weglaten Rustbalken

Laat in de partituuur balken die uitsluitend uit rusten bestaan weg.

Solopartij

Een solopartij wordt met kleine nootjes (cue-size) moet worden weergegeven (bijv. zang-solo met pianobegeleiding) zie ook partijoverzicht

Sychronisatierust zichtbaar

Geeft aan of door MusiCAD toegevoegde rusten zichtbaar moeten worden (grijze-rusten).

Maatvoortzetting

Als maatvoortzetting groter is dan 0 worden de noten van de eerste maten (aantal als opgegeven) van die partij 'voortgezet' in de rest van de partij. Met name geschikt voor percussiepartijen.

 

Zie ook:

     partijoverzicht

     partituur

     vragen en antwoorden

     werken met meer partijen

 

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Partijgegevens