Inhoud

Met nootletters kun je MusiCAD de letter van iedere noot in het nootbolletje laten schrijven. Per partij kun je onder partijgegevens aangeven of er al dan niet nootletters gebruikt moeten worden.

nootletters1.jpg

De opmaak van de nootletters kun je onder vormgeving aanpassen

 

Zie ook

     Helpletters

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Nootletters