Inhoud vingerzetting

Rusten zijn wat MusiCAD betreft noten zonder toonhoogte.

 

rusten1.jpg

Achtereenvolgens een hele rust hele_rust1.jpg (of een hele maat rust!), een halve rusthalve_rust1.jpg , een kwart rust kwart_rust1.jpg , een achtste achtste_rust1.jpg , een zestiende zestiende_rust1.jpg , een tweeëndertigste tweeendertigste_rust1.jpg en een vierenzestigste vierenzestigste_rust1.jpg rust.

 

De duur van dit soort noten is op dezelfde manier aan te passen als bij "gewone" noten. Ook rusten kunnen enkel en dubbel gepunteerd worden (met 3/2 en 7/4 maal de oorspronkelijke duur).

 

<shift-r>

Zet noot om in rust en omgekeerd (afhankelijk van cursorpositie).

<r>

Voeg rust in met duur als geselecteerd in de knoppenbalk. Let op het verschil tussen notatie en wijze van invoeren; een hele maat rust in een 3/4 maat voer je in als een 1/2 rust met verlenging <F6>. Notatie wordt bij herschrijven als een volledige maat ofwel hetzelfde als een 4/4 rust.

<ctrl-r>

Invoegen van een aantal-maten-rust teken: multirust3.jpg zie multirust.

<alt-r>

Rusten-menu Hiermee kun je de gewenste rust opgeven (op de knoppenbalk).

 

Rusten worden doorgaans in het midden van de balk genoteerd. Om te voorkomen dat rusten dwars door noten geschreven worden in partijen waarin meerdere stemmen in een balk genoteerd worden kun je rusten omhoog/omlaag schuiven alsof het een gewone noot betrof, dus met <+> en <->.

 

Een rust kun je indien nodig onzichtbaar maken met <x>, op de de notatiebalk wordt deze grijs weergegeven.

 

Een rust kan net als een gewone noot gebruikt worden als hoofdnoot door er met <insert> een extra volgnoot aan te hangen zoals bij akkoorden.

 

MusiCAD kan tijdens wijzigen partijen in een partituur aanvullen met onzichtbare rusten.

 

musicad.nl
musicad.com
Rusten