Inhoud Longa Multirust

Noten worden afhankelijk van de beoogde nootduur verschillend weergegeven:

nootduur1.jpg

Achtereenvolgens staan hier longa, brevis, hele noot, halve noot, twee kwartnoten, 4 achtsten, 4 zestienden, 4 tweeëndertigsten, 4 vierenzestigsten en 4 honderdachtentwintigsten.

Twee of meer achtsten achter elkaar worden doorgaans niet als losse noot met een vlaggetje maar onder of boven dezelfde waardestreep genoteerd.

Aanpassen van de duur van noten kan met menu, sneltoets of knoppenbalk.

<F5>

Verkort cursornoot tot een trioolnoot; De nootduur wordt 2/3 van wat deze was. Heft het effect van <F6> op; als er al een punt achter de noot staat verdwijnt deze. Nogmaals verkorten maakt van een trioolnoot een kortere "gewone" noot: 1/4 rightarrow.gif 1/6 rightarrow.gif1/8. Twee triolen achter elkaar kun je clusteren tot een sextool.

<F6>

Verleng cursornoot met de halve nootduur. Zet een verlengingspunt achter cursornoot; nootduur wordt 3/2 van originele duur. Heft het effect van <F5> op; als de noot een trioolnoot was wordt het een gewone noot. Nogmaals verlengen maakt een dubbele puntering. Bij de derde verlenging wordt weer een langere "gewone" noot genoteerd: 1/4 rightarrow.gif 3/8 rightarrow.gif 7/16 rightarrow.gif 1/2. (zie ook duool, kwartool)

<F7>

Halveer nootduur van cursornoot.

<F8>

Verdubbel nootduur van cursornoot. Een noot van 2/1 wordt genoteerd als brevis, een noot van 3/1 of langer als longa .

<alt-5>

Maak kwintool-noot. (vermenigvuldig duur met 4/5) Als de noot al een kwintoolnoot was, dan wordt de kwintoolnoot juist verlengd (x 5/4). Zorg wel dat er 5 kwintoolnoten na elkaar staan, want anders loopt de maatindeling in het honderd...

<alt-7>

Maak septool-noot. (vermenigvuldig duur met 4/7) Hef dubbelpuntering op. Als de noot al een septoolnoot was, dan wordt de septoolnoot verlengd met 7/4. Zorg altijd wel dat er 7 septoolnoten na elkaar staan, want anders loopt de maatindeling in het honderd...

 

Om de 'standaard'-duur te kiezen gebruik je duurknoppen op de knoppenbalk, of de daarbijbehorende sneltoetsen.

<1>

kies duur 1/1

<2>

kies als duur 1/2.

<4>

kies duur een 1/4.

<8>

kies als duur een 1/8

<6>

kies als duur een 1/16

<7>

kies als duur een 1/32

<3>

triool-invoer alle ingevoerde noten krijgen 2/3 van hun waarde.

<5>

punteer-invoer alle ingevoerde noten krijgen 3/2 van hun waarde.

Als automatische nootduur ingeschakeld is met musicad-autoduur.jpg of <alt-A> dan wordt bij klikken op een van de duur-knoppen de nootwaarde van de cursornoot aangepast.

Om de te spelen duur van de noot aan te passen gebruik je articulatietekens als tenuto, staccato, of staccatissimo. De genoteerde duur blijft (uiteraard) echter gelijk.

 

Het invoeren van zeer korte (1/64 vierenzestigsten, 1/128 honderdachtentwintigsten) en zeer lange nootduren (brevis, longa) gaat met verkorten dan wel verlengen van een eerder ingevoerde noot. Een 1/64 noot voer je in als 1/32 en halveert de duur met <F7>

 

De nootduur van voorslagen telt niet mee voor maatstreepindeling.

 

zie ook:

     muzieknoten

     automatische nootduur

musicad.nl
musicad.com
Nootduur