Inhoud witruimte

Waardestrepen zijn de lijnen die noten van gelijke duur (korter dan kwartnoten) met elkaar verbinden. De noten die door een waardestreep zijn verbonden horen bij hetzelfde nootcluster. MusiCAD deelt noten op basis van maatstrepen en maatsoort automatisch in.

waardestrepen.jpg

Als er veel (4 of meer) zestiende noten (of korter) in een cluster staan kun je de clustering verder onderverdelen om de leesbaarheid te vergroten. Je gebruikt hiervoor het nootkenmerken menu

waardestrepen1.jpg

Op de vierde noot van het tweede cluster is de waardestreep gedeeltelijk onderbroken met <ctrl-'>. Splitsen van een cluster gaat met <'>.Aan elkaar plakken van noten of clusters tot een groter cluster met <,> (op de laatste noot).

 

In muziek met meer stemmen in een partij kan het nodig zijn om de afzonderlijke partijen van eigen waardestrepen te voorzien. Zie daarvoor dubbelcuster.

musicad.nl
musicad.com
Waardestrepen