Inhoud MaatstreepMenu RustenMenu

nootkenmerken-menu.jpg

Een aantal kenmerken die gebonden zijn aan noten kun je met het nootkenmerkenmenu op de knoppenbalk aanpassen (<shift-F11>) Al deze kenmerken kun je aan door op het bijbehorende knopje te drukken of een sneltoets te gebruiken.. Nogmaals drukken zet het kenmerk weer 'uit'. Het gaat om de volgende zaken:

nootkenmerkenmenu.jpg

Zet een waarschuwings- kruis, mol of herstellingsteken of maak een overbodig teken onzichtbaar <W>

nootkenmerkenmenu1.jpg

Verander de in MusiCAD aanwezige voorkeurs verhoging/verlaging bij een noot door middel van enharmonische verwisseling. Bijv.: G# wordt Ab en omgekeerd. Rusten, tekst, dynamiek, coda's enz. maak je met <x> "onzichtbaar" in een partituur (nodig als je meerdere partijen in één balk wil plaatsen).

nootkenmerkenmenu2.jpg

Begin overbindingsboog <(> of <9> Overbindingen staan in principe tussen twee noten van dezelfde hoogte, maar kunnen ook voor ander doeleinden gebruikt worden. Overbindingen lopen tussen twee nootbolletjes. Als de eerstvolgende noot dezelfde toonhoogte heeft dan wordt meteen daar een einde overbinding gezet. Nogmaals gebruiken verwijdert de overbinding weer.

nootkenmerkenmenu3.jpg

Einde overbindingsboog <)> of <0>. Als de voorgaande noot dezelfde toonhoogte heeft dan wordt meteen daar een begin overbinding gezet. Nogmaals gebruiken verwijdert de overbinding weer. De stokrichting van de noot waar de overbinding eindigt bepaalt of de boog onderlangs of bovenlangs loopt. Je kunt de boogrichting overigens altijd naar wens aanpassen (zie verderop).

nootkenmerkenmenu4.jpg

Begin handmatige clustering <,>. De volgende noten komen (indien mogelijk) onder één waardestreep. Twee clusters van twee achtsten in een 2/4 maat kun je onder één waardestreep noteren door op de laatste noot van het eerste cluster <,> te tikken. Als je merkt dat bijna alle clusters handmatig veranderd moeten worden kun je beter de maatsoort aanpassen (i.p.v. 4/8 bijv. 2+2)/8 om aan te geven dat je twee clusters per maat wilt).

nootkenmerkenmenu5.jpg

Ontkoppel een cluster van noten, noteer losse noot met vlaggetje <'>. Als er meerdere noten aan een stok hangen kun je hiermee een volgnoot losmaken van zijn voorganger, en een eigen stok geven. Meestal zul je dan ook de stokrichting moeten aanpassen.

nootkenmerkenmenu6.jpg

Nootflip: zet nootbolletje aan andere (verkeerde) kant van de stok <ctrl-2>. Te gebruiken als MusiCAD volgnoten over elkaar heen schrijft in akkoorden.

nootkenmerkenmenu7.jpg

Maak noot kleiner (cue-notes/stichnoten) <ctrl-k>. Hiermee kun je onder andere aangeven dat een andere partij die noten speelt, bijvoorbeeld om makkelijker te kunnen invallen.

nootkenmerkenmenu-quarterdown.jpg

Zet stokken van noot(cluster) omlaag <ctrl-downarrow.gif>. MusiCAD zoekt de stokrichting uit aan de hand van plaats op de notenbalk, clustering, en partij-eigenschappen. In een cluster hoeft er maar 1 noot het kenmerk 'stok-omlaag' te krijgen om alle noten onder die waardestreep omlaag te zetten.

 nootkenmerkenmenu8.jpg

Zet stokken van noot(cluster) omhoog <ctrl-uparrow.gif>

nootkenmerkenmenu9.jpg

Forceer overbindingsboog omhoog (in combinatie met begin/eind overbinding).

nootkenmerkenmenu10.jpg

Forceer overbindingsboog omlaag.(in combinatie met begin/eind overbinding).

 nootkenmerkenmenu11.jpg

Forceer boogweergave onder/boven in plaats van achter/voor de noot (legato vs. overbinding)

nootkenmerkenmenu12.jpg

forceer waardestreep onderverdeling van lange nootclusters op deze plek.

 

 

 

Zie ook:

     knoppenbalk-notatieknoppen.jpg

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Nootkenmerkenmenu