Inhoud

Iedere noot heeft een duur en een toonhoogte. Daarnaast kunnen aan een noot nog allerlei extra kenmerken worden toegekend.

Op de notatiebalk zijn alle noten terug te vinden met duur groter dan 0 (rusten zijn een bijzondere vorm van noten in deze context met een toonhoogte kleiner dan 0) .

 

Andere objecten (teksten, maatsoortwisselingen enz.) in de muziek hebben een duur gelijk aan 0.

musicad.nl
musicad.com
Noot