Inhoud Duur Duool

Een triool is een figuur van drie nootjes met de duur van twee. Drie trioolnoten op achtsten hebben dezelfde duur als twee gewone achtsten.

Een trioolnoot met 1 vlag heeft een duur van 1/12 ( 3/12 = 2/8 ), twee vlaggen 1/24 enz.

triool.jpg

Je maakt van een gewone noot een trioolnoot met <F5>

Om weer een gewone noot van een trioolnoot te maken punteer je deze <F6> (en maakt de noot dus 3/2 keer zo lang)

Je kunt voor zo'n duurwijziging ook de wijzigknoppen gebruiken

 

In een triool kunnen ook rusten voorkomen. Zorg er wel voor dat ook de rust met 2/3 verkort is met <F5> of selecteer de trioolknop op de knoppenbalk voordat de rust ingevoerd wordt.

triool1.jpg

Ook allerlei combinaties van trioolduren zijn mogelijk zolang de totale duur maar weer een 'gewone' noot oplevert;

 triool2.jpg

Een triool kun je meteen invoeren door de nootduur zonder triool te selecteren op de knoppenbalk en daarna de trioolknop triool3.jpg in te drukken.

 

Een sextool is wat MusiCAD betreft hetzelfde als twee geclusterde triolen. Een novemool (negen nootjes) kun je maken door drie triolen te clusteren.

Er verschijnt automatiek een 6-je (of 9-tje) bij zo'n sextool dan wel novemool.

triool4.jpg

 

Bij nog ingewikkelder triolen zul je soms een hint moeten geven door expliciete clustering <,> op te geven (in het notenvoorbeeld hieronder aangegeven met V

triool-123.jpg

Merk op dat een gepunteerde noot in een cluster zoals hierboven de nootduur heeft van een gewone achtste, immers een trool-achtste heeft een duur van 1/12, deze noot punteren vermenigvuldigt met 3/2 en wordt daarmee 3/24 ofwel 1/8.

 

Doorgaans worden triolen weergegeven zoals hierboven: een onderbroken groeperingshaak met een cijfer 3 vet, cursief, schreefletter. Het lettertype is onder [Opties|Vormgeving] in te stellen.
De manier van aangeven van triolen kun je ook aanpassen: [Opties|Opmaak|Triolen]

 

 

Zie ook:

     Duurknoppen

     duool, kwartool, kwintool, septool, octool, novemool, decimool.

musicad.nl
musicad.com
Triool