Inhoud triool Kwintool

Een duool bestaat uit een tweetal noten die samen de duur hebben van drie noten. Meestal zul je geen echte duool gebruiken maar twee gepunteerde noten achter elkaar (die precies dezelfde duur hebben).

duoolkwartool.jpg

In MusiCAD maak je een duool dus ook door twee gepunteerde noten na elkaar in te voeren en die (indien nodig) te clusteren.

Twee duolen kun je clusteren tot een kwartool, twee kwartolen veer tot een octool

 

Zie ook:

     Duurknoppen

     triool, kwintool, sextool, septool, octool, novemool, decimool

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Duool