Inhoud Brevis Longa

Een kwartool bestaat uit een viertal noten die samen de duur hebben van drie 'gewone' noten. kwartolen worden soms in drietels maten gebruikt in plaats van vier gepunteerde noten achter elkaar (die precies dezelfde duur hebben).

duoolkwartool.jpg

In MusiCAD maak je een kwartool dan ook door vier gepunteerde (achtste) noten na elkaar in te voeren en die te clusteren. Een kwartool kun je beschouwen als twee duolen

 

Zie ook:

     Duurknoppen

     duool, triool, kwintool, sextool, septool, octool, novemool, decimool

musicad.nl
musicad.com
Kwartool