Inhoud Kwartool Nootduur

Een longa is de naam van een lange noot zoals die soms in oude muziek wel gebruikt wordt. In MusiCAD kun je longa's maken door de duur van een hele noot eerst te verdubbelen tot een brevis met <F8> en daarna te punteren met <F6>

 

longa.jpg

Brevis en Longa

musicad.nl
musicad.com
Longa