Inhoud Septool Kwartool

Een brevis is de naam van een lange noot zoals die soms in oude muziek wel gebruikt wordt. In MusiCAD kun je brevissen maken door de duur van een hele noot te verdubbelen met <F8> (zie ook longa)

brevis.jpg

brevis en longa

musicad.nl
musicad.com
Brevis