Inhoud MusiCAD notatie Fermate

Met articulatietekens kun je de duur en sterkte van een toon nader specificeren. Combinatie van beide is ook mogelijk.

 

duurarticulatie:

staccatissimo (zo kort mogelijk articulatietekens.jpg)

staccato (kort articulatietekens1.jpg)

non-legato (benadrukking, langer dan 'normaal', net niet gebonden iets aangezet articulatietekens2.jpg)

 

sterktetekens: dynamische articulatie

tenuto (benadrukking, iets aangezet articulatietekens3.jpg )

accent (sterk articulatietekens4.jpg)

marcato (maximaal aangezet articulatietekens5.jpg)

 

Iedere noot kan zowel een vingerzettingsteken, een versieringsteken, als twee articulatietekens (duur en sterkte) meekrijgen.

 

Non-legato en tenuto zien er weliswaar hetzelfde uit maar hebben verschillend effect en zijn niet te combineren.

 

Gebruik het trillermenu voor het invoeren van articulatietekens e.d.

 

zie ook:

     ornamentatie

     vingerzetting

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
articulatietekens