Inhoud Overbindingen Articulatietekens

Ieder "ding" (object) op de balk wordt intern beschreven met een paar elementaire grootheden: toonhoogte, duur en overige kenmerken.

deze drie zaken kun je op de notatiebalk direct naar believen veranderen met <F4>.

Je krijgt dan een dialoogscherm waarin je een regeltje tekst kunt opgeven/veranderen waarmee het object in MusiCAD-notatie wordt beschreven.

De regels hiervoor vind je onder syntaxis.

mcnotatie.jpg

 

In het tekstveld hierboven staat als noot G4 met duur 1/4 en als overige kenmerken een fermate en een roffel.

 

zie ook:

     syntax

musicad.nl
musicad.com
MusiCAD notatie