Inhoud

Een object is ieder 'ding' dat tijdens wijzigen op de notatiebalk een eigen positie heeft.

    noten / rusten

    tekst in de melodie (liedtekst, akkoordsymbolen, aanwijzingen)

    harde maatstrepen

    prima volta

De positie van objecten kun je aanpassen zoals onder verplaatsen Objecten met een parameter kun je aanpassen als onder vergroten/verkleinen.

Het object waar de nootcursor naar wijst kun je verwijderen met <delete> (de statusregel laat zien welk object er verwijderd dreigt te worden)

 

 Versieringstekens (pralltrillers) vingerzettingstekens e.d. zijn maken deel uit van een noot en hebben zodoende geen 'eigen' positie en zijn dus geen object in deze zin.

 

Kenmerken van een object kun je in MusiCAD-notatie aanpassen in de objecteigenschappen

 

zie pook:

     syntax

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
object