Inhoud roffel Staccato

Staccatissimo betekent zo staccato mogelijk ofwel speel de noot zo kort mogelijk en wordt in muzieknotatie weergegeven met een kort streepje onder het nootbolletje.

Staccatissimo is een articulatieteken en wordt ingegeven met het trillermenu of de daar te vinden sneltoets.

staccatissimo.jpg

Zie ook:

     Italiaanse muziektermen

     staccato

     non-legato

musicad.nl
musicad.com
Staccatissimo