Inhoud Alla breve

Het effect van de knop 'automatische nootduur' konijnhoed.jpgop de knoppenbalk als de notatiebalk wordt weergegeven is met de instellingen uit de rechterkolom van de wijzigopties te beïnvloeden.

    Vorige nootduur overnemen - na een nootduurwijziging blijft de gewijzigde nootduur van kracht

    Hoofdnootduur overnemen - volgnoten krijgen ongeacht de ingestelde nootduur dezelfde duur als de hoofdnoot

    Nootduurbeperking - limiteer de ingevoerde nootdoor tot de beschikbare duur in de maat

    Automatische syncope - na een verlengingspunt wordt de bijbehorende halve nootduur gebruikt, de noot daar weer na krijgt de ingestelde duur

 

voorkeuren-wijzigopties1.jpg

 

zie ook:

     nootduur

     notatiebalk

     duurknoppen

musicad.nl
musicad.com
Automatische nootduur