Inhoud Maatnummers PaginaOpmaak

Je kunt een groot aantal voorkeuren vastleggen voor het gebruik van MusiCAD. Hier vastgelegde voorkeuren worden niet in je muziek opgeslagen, maar zijn gebruiksvoorkeuren.

musicad-voorkeuren-bestanden.jpg

Reservekopie-interval

Interval in minuten tussen het maken van automatische reservekopieën. tijdens bewerken De automatische reservekopie komt meestal in de map "Mijn Documenten" (tenzij die map binnen Windows een andere naam/plek heeft gekregen). Ook in het instellingen bestand kun je de plaats expliciet opgeven.

Aantal Kopieën

Aantal reservekopieën die MusiCAD moet bijhouden van iedere melodie. Opeenvolgende reservekopieën worden achtereenvolgens bewaard als muziekje.mc, muziekje.~mc0, muziekje.~mc1, muziekje.~mc2 enz. Steeds wordt indien nodig het oudste muziekje overschreven.

Globale herstelpunten

Bij globale wijzigingen (zoals transponeren, bewerken en sjablonen) kun je een aantal eerdere situaties weer herstellen.

Laatste melodie

Als dit aangevinkt staat, dan zal MusiCAD de laatst bewerkte melodie bij opnieuw starten meteen weer openen.

Aantal vorige melodieën

Aantal eerder bewerkte bestanden+speellijsten dat MusiCAD in het bestand-menu laat zien (max 20)

Aantal speellijsten

Aantal eerder gebruikte speellijsten dat MusiCAD in het bestand-menu laat zien.

 

Opmaak lezen

Normaliter wordt een opgevraagd muziekje met de daarin aanwezige opmaak getoond. In die gevallen waarin dit resulteert in onleesbare opmaak of fouten kun je het gebruik van lezen van bestandopmaak uitzetten (standaard aan).

Opmaak bewaren

Meestal wil je dat de opmaak zoals die hebt ook in de muziek bewaard zal worden. Korte muziekjes die bewaard zijn zonder opmaak zijn meestal een stukje kleiner. Bij inlezen van zo'n opmaak-loos muziekje wordt de standaard opmaak toegepast. (standaard aan).

Volledige opmaak

Als opmaak wordt bewaard in een MusiCAD muziekbestand, dan worden alleen die opmaakgegevens bewaard die anders zijn dan de standaardopmaak tenzij volledige opmaak is afgevinkt (standaard uit).

Voorkom slaapmodus

Met aanvinken van voorkom slaapmodus blijft MusiCAD wat de hardware betreft 'actief'; de PC-zal niet 'in slaap' vallen of het scherm uitzetten.

 

Sneltoetsen

Hier kun je het bestand kiezen dat de te gebruiken sneltoetsen vastlegt

MIDI-klaviertoetsen

Ten behoeve van inspelen met behulp van het toetsenbord kun je hier vastleggen welke toetsen welke noot produceren. Kies hier het gewenste MIDI-klavierbestand.

MIDI-instrumenten

Toekenning van instrumenten aan MIDI-programma nummers gebeurt met gebruik van het bestand dat hier vermeld staat.

Akkoorddiagrammen

Hier staat het bestand vermeld waarin de grepentabellen voor akkoorddiagrammen zijn genoteerd.

Gereedschappen

Geef hier de gereedschappenlijst voor snelle toegang tot veelgebruikte sjablonen. Oproepbaar met <F9>

Speellijst

De speellijst, een voorkeuzelijst met af te spelen/te bewerken muziek, kun je hier opgegeven of veranderen. Opvragen van een speellijst verandert de hier gegeven instelling

 

MusiCAD opmaaksjabloon

Een hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak, en kan deze dus aanvullen/wijzigen.

ABC opmaaksjabloon

Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak bij importeren van abc-bestanden.

MIDI opmaaksjabloon

Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast na de standaard opmaak bij importeren van MIDI-bestanden

Text opmaaksjabloon

Het hier opgegeven opmaaksjabloon wordt toegepast bij importeren van tekstbestanden

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Voorkeuren - Bestanden