Inhoud

In tegenstelling tot MusiCAD versies 1 en 2 worden instellingsgegevens nu leesbaar opgeslagen in een .INI bestand. Vrijwel al deze instellingen zijn in MusiCAD aan te passen met o.a. dialoogschermen. Onder [Help|Info] is een knopje ini te vinden om het bestand als tekst te bewerken en daarna opnieuw in te lezen. Buiten MusiCAD kun je deze indien nodig ook aanpassen met bijvoorbeeld een programma zoals notepad. In de muziekjes, en in sjablonen worden instellingsgegevens op soortgelijke manier bewaard.

 

Je kunt de naam waaronder MusiCAD het ini-bestand zoekt en weer oplaat zelf aanpassen door op de commandoregel de optie /Y=C:\mijnlocatie\mijninstellingen.ini mee te geven.

 

Het ini-bestand voor MusiCAD 3 en 4 heeft onderstaande structuur.

Alle namen die beginnen met i zijn integers (gehele getallen), s staat voor string (tekst), b voor boolean (0 of 1), f voor fonts, m voor MIDI-kanaal instellingen.

 

[SETUP]

colStaff=clGray

colNote=clBlack

colDimmed=clGray

colSelect=clRed

colPaper=clWhite

colMark=clBlue

colFrame=clGray

colBorder=clGray

colCursorFG=clYellow

colCursorBK=clRed

colPrintStaff=clBlack

colPrintPaper=clWhite

colPrintNote=clBlack

colAltEdit=clBlue

sndClick=SystemDefault

sndAlert=SystemAsterisk

sndWarn=SystemQuestion

sndError=SystemExclamation

sndFatal=SystemHand

iZoomPct=0

iScreenWidth=320

iScreenHeight=240

bUseColor=1

sMCLastName=m:\release3\Trad - Hassapikos.MC

bLastRecall=1

sHistoryTxt0=m:\..elease3\Trad - Hassapikos.MC

sHistoryTxt1=m:\..e3\Von Weber - Gondellied.MC

sHistoryTxt2=m:\..Trad - Scotland The Brave.MC

sHistoryTxt3=m:\..se3\Trad - Sandansko Horo.MC

sHistoryTxt4=m:\..3\Trad - Die Mey Playsant.MC

sHistoryTxt5=

sHistoryTxt6=

sHistory7Txt=

sHistory8Txt=

sHistory9Txt=

sHistoryFile0=m:\release3\Trad - Hassapikos.MC

sHistoryFile1=m:\release3\Von Weber - Gondellied.MC

sHistoryFile2=m:\release3\Trad - Scotland The Brave.MC

sHistoryFile3=m:\release3\Trad - Sandansko Horo.MC

sHistoryFile4=m:\release3\Trad - Die Mey Playsant.MC

sHistoryFile5=

sHistoryFile6=

sHistoryFile7=

sHistoryFile8=

sHistoryFile9=

sUndoFile=undo.mc

sRedoFile=redo.mc

sPlacesSpec1=$(MYMUSIC)

sPlacesSpec2=$(PERSONAL)

sPlacesSpec3=$(COMMON_TEMPLATES)

sPlacesSpec4=$eDEMO

sPlacesSpec5=$(COMMON_MUSIC)

sPlacesText1=Muziek

sPlacesText2=Doc

sPlacesText3=Sjabl

sPlacesText4=Demo

sPlacesText5=All

bConfirmQuit=0

bBeepOnError=1

bNoErrLog=0

bCopyText=0

bAdvanced=0

iMonitor=0

iLanguage=78

sTmpPrefix=~~

sLanguageDLL=MSG32NL.DLL

iMacroParseLevel=2

iSaveInterval=3

iMaxBackups=2

iMaxGlobalUndo=10

iQuantNote=1/16

iQuantRest=1/16

iQuantSmall=1/32

iMIDIFilter=0xffff

iMIDIShiftIn=0

iMIDIShiftOut=0

iMIDILevel=0

iMIDIInputChannel=4

iMIDIInputVolume=100

iMIDISplit=C3

iMIDIOutputType=0

iMIDIInputType=0

iABCnr=0

bMIDIText=1

bMIDItype=0

bQuantTriads=0

bQuantSplit=1

bQuantGrace=0

bQuantShort=0

bQuantLead=1

bShowAfterImport=1

bGM=1

bGS=1

bTrackEdit=0

sDirMusiCAD=c:\program files\musys software\mc3b608\

sDirMC=m:\release3\

sDirTemplates=$(COMMON_TEMPLATES)

sDirDocuments=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\

sDirPictures=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn afbeeldingen\

sDirABC=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn muziek\

sDirMIDI=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\mijn muziek\

sDirSearch=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\

sDirSave=c:\documents and settings\arent\mijn documenten\

sDirTmp=$(TEMPDIR)

sFilEditBackup=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__BACKUP.MC

sFilEditCopy=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__COPY.MC

sFilABC2MC=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__ABC2MC.MC

sFilSequence=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\__SEQ.MSQ

sFilInstruments=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STD_NL.MIN

sFilMIDI=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\MCMIDI.MID

sFilIni=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\MC3.INI

sFilTips=T:\MC3\TIPS_NL.TXT

sFilSjabloneMC=

sFilSjabloneABC=

sFilSjabloneMIDI=

sFilSjabloneTXT=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\DEFTXT.MSJ

sFilTemplate=

sFilEditKeys=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STANDARD.MSD

sFilMIDIKeys=C:\Program Files\Musys Software\MC3B608\STANDARD.MCK

sFilGSDest=C:\DOCUME~1\arent\LOCALS~1\Temp\MCPRINT.PS

sFilErrorLog=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\ERRORLOG.TXT

sFilRegForm=C:\Documents and Settings\arent\Mijn documenten\REGFORM.TXT

sDirGS=c:\program files\musys software\mc3b608\gs\

bWriteLayout=1

bReadLayout=1

sSendToEMail=Muziek Archief MusiCAD <muzamus@dse.nl>

sMIDIname=MCMIDI

sFileSearch=

sFragmentName=FRAGMENT

sGSCommand=GS550.EXE

sGSPrintOptions=-q -dBATCH -dNOPAUSE

sGSDevice=mswinpr2

sNewPart=

sModify=

iMaxMenuFiles=5

bTaskPanelVisible=0

bGhostScript=1

bShowHints=1

bSafe1=0

bSafe2=0

bSafe3=0

nEditManualSize=0

iEditX=5

iEditY=4

iPlayDur=100

iEditDur=1/4

cEditStyle=SwitchChordInsert

cLastCommand=Undefined

cUser1=Undefined

cUser2=Undefined

cUser3=Undefined

cUser4=Undefined

iUndoLimit=30

bFastRepaint=0

bAutoDur=0

bAutoCorrect=1

bWideScroll=0

bShowMarks=1

bWarnBlock=0

bAutoEqualize=1

bCombiDefault=0

bMatchArcs=0

bSkipText=0

bSkipNotes=0

bAllowScoreEdit=1

bPrependAcc=0

bSuppressErrors=0

bClickInsert=0

bUseMIDI=0

bConfirmOK=1

bSoundWithoutFocus=1

bInsertMode=0

iDrumNote1=35

iDrumNote2=42

iDrumNote3=38

iDrumNote4=42

iDrumNote5=35

iDrumNote6=42

iDrumNote7=38

iDrumNote8=42

iDrumRoll1=0

iDrumRoll2=0

iDrumRoll3=0

iDrumRoll4=2

iDrumRoll5=0

iDrumRoll6=0

iDrumRoll7=0

iDrumRoll8=2

iDrumSplit1=1

iDrumSplit2=2

iDrumSplit3=1

iDrumSplit4=1

iDrumSplit5=1

iDrumSplit6=2

iDrumSplit7=1

iDrumSplit8=1

iPercInstr=54

bTickLines=0

bPercBeat1=1

bPercBeat2=0

bPercBeat3=0

bPercBeat4=0

bPercBeat5=1

bPercBeat6=0

bPercBeat7=0

bPercBeat8=0

bPercSync1=0

bPercSync2=0

bPercSync3=0

bPercSync4=0

bPercSync5=0

bPercSync6=0

bPercSync7=0

bPercSync8=0

bDrumSync1=0

bDrumSync2=0

bDrumSync3=0

bDrumSync4=0

bDrumSync5=0

bDrumSync6=0

bDrumSync7=0

bDrumSync8=0

bTracking=1

bStatusLine=1

bShowInfo=1

bMIDIMetro=1

bMIDIEcho=1

bShowTips=0

iMetronomeHi=77

iMetronomeLo=76

iMetronomeVolume=100

iRecordTempo=120

iRecordBeats=4

iDrumProgram=0

iChordNoteLo=F3

iChordNoteHi=C5

iBassNoteLo=E1

iBassNoteHi=B3

iMIDITuning=0

sKey=C

sClef=v

sMeter=4/4

sContactEmail=info@musys.nl

iSortInstrumentMenu=1

sTemplate=1 partij Vioolsleutel

iClocksPerSecond=500

mInstrPiano=(0,80,0,0,0,64)

mInstrBass=(32,110,1,-12,0,125)

mInstrChords=(25,90,2,0,0,2)

mInstrMelody=(71,120,3,0,0,64)

mInstrSubChords=(109,100,4,0,0,100)

mInstrSubMelody=(21,80,5,0,0,90)

mInstrLower=(0,80,6,0,0,50)

mInstrHarmonic=(0,80,7,0,0,64)

mInstrMelodic=(0,80,8,0,0,30)

mInstrRhythm=(0,100,9,0,0,64)

mInstrGM11=(0,80,10,0,0,64)

mInstrGM12=(0,80,11,0,0,64)

mInstrGM13=(0,80,12,0,0,64)

mInstrGM14=(0,80,13,0,0,64)

mInstrGM15=(0,80,14,0,0,64)

mInstrGM16=(0,80,15,0,0,64)

iMenuOptions=4186

iMenuPart=0

iMenuHeaders=0

iMenuTitles=4187

iMenuTxtTitles=0

iMenuVariaLayout=0

iMenuTextLayout=0

iMenuNoteLayout=4107

iMenuPageOpt=0

iMenuMidiOpt=0

iMenuPlayBack=4192

iMenuMidiChannels=0

iMenuColors=0

iMenuSounds=0

iMenuFileOpt=4206

iMenuPlaces=0

iMenuGSOpt=0

sLicense=0

sOwner=Musys Software

sInstallRequest= abcd.efgh.ijkl.mnop.qrst

iSetupOption=0

iRunCount=1371

iInstallCount=0

iCreateCount=66

iExCount=4

iDefLanguage=78

iDebug01=0

iDebug02=0

iDebug03=0

iDebug04=0

sDebug01=

sDebug02=

sDebug03=

sDebug04=

bDebug01=0

bDebug02=0

bDebug03=0

bDebug04=0

iTest01=0

iTest02=0

iTest03=0

iTest04=0

sTest01=

sTest02=

sTest03=

sTest04=

bTest01=0

bTest02=0

bTest03=0

bTest04=0

bOptimize01=1

bOptimize02=0

bOptimize03=0

bOptimize04=0

bOptimize05=0

bOptimize06=0

bOptimize07=0

bOptimize08=0

 

[MAIN_tlbrDuration]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=352

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrSymbols]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=383

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrEdit]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=267

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrSwitches]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=-2

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrCKM]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=263

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrPlay]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=-1

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrFile]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=-8

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrScore]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=664

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrSetup]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=451

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrUser]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=586

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[MAIN_tlbrMove]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=1

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrDuration]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=352

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrSymbols]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=383

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrEdit]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=267

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrSwitches]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=-2

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrCKM]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=1

DockPos=263

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrPlay]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=-1

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrFile]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=-8

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrScore]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=664

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrSetup]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=0

DockPos=451

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrUser]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=586

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

[FACTORY_tlbrMove]

Rev=2000

Visible=1

DockedTo=TBDock1

LastDock=TBDock1

DockRow=2

DockPos=1

FloatLeft=0

FloatTop=0

FloatRightX=0

 

 

musicad.nl
musicad.com
Instellingenbestand