Inhoud

Hieronder staan de te gebruiken parameters in melodiebestanden, melodiesjablonen, opmaaksjablonen en instellingsbestanden.

Melodie

Naam

Omschrijving

Standaardwaarde

fAnnotationBase

Basis tekstopmaak voor aantekeningen

(Size=8, Color=clGreen, Y=0)

fAnnotations1

Tekstopmaak voor aantekeningen 1 (<shift-Click>)

()

fAnnotations2

Tekstopmaak voor aantekeningen 2 (<ctrl-Click>)

()

fAnnotations3

Tekstopmaak voor aantekeningen 3 (<alt-Click>)

()

fAnnotations4

Tekstopmaak voor aantekeningen 4 (<shift-ctrl-Click>)

()

fAnnotations5

Tekstopmaak voor aantekeningen 5 (<shift-alt-Click>)

()

fAnnotations6

Tekstopmaak voor aantekeningen 6 (<ctrl-alt-Click>)

()

fAnnotations7

Tekstopmaak voor aantekeningen 7 (<shift-ctrl-alt-Click>)

()

fBarnumbers

Tekstopmaak voor maatcijfers

(Name=Arial, Size=5, Y=7)

fBarText

Tekstopmaak voor balkvullende aanwijzingen

(Size=24, Y=-4)

fBase

Basisopmaak

(Name=Times New Roman, Size=8, Style=fsNormal, Color=clDefault, X=0, Y=0, Align=taLeft, LineUp=0, Visible=1)

fChords

Tekstopmaak voor akkoordsymbolen zoals Am, C#7, Ddim enz.

(Y=-10)

fCoda

Tekstopmaak voor DaCapo-constructies

(Size=14, Y=8)

fDynamics

Tekstopmaak voor dynamische symbolen

(Style=fsBold|fsItalic, Y=-10, Align=taRight)

fEasy

Tekstopmaak voor nootletters

(Size=4, Color=clYellow, Y=0)

fFC

Opmaak Gecentreerde tekst in de paginavoet

()

fFingering

Tekenopmaak voor vingerzettingstekens

(Size=5, Y=0)

fFL

Opmaak Linker tekst in de paginavoet

()

fFR

Opmaak Rechter tekst in de paginavoet

()

fHC1

Opmaak Bovenste tekst gecentreerd in de kop

(Size=20, Y=-2)

fHC2

Opmaak Middelste tekst gecentreerd in de kop

(Size=15, Y=-1)

fHC3

Opmaak Onderste tekst gecentreerd in de kop

(Size=10)

fHdrCenter

Basis centerkopopmaak

()

fHdrFoot

Basis vervolgpagina voetopmaak

(Name=Arial, Size=7)

fHdrNext

Basis vervolgpagina kopopmaak

()

fHdrOther

Basis kopopmaak overige

(Name=Arial)

fHeaderBase

Basis kopopmaak

(Size=8, Style=fsNarrow, Y=0)

fHL1

Opmaak Bovenste tekst links in de kop

()

fHL2

Opmaak Middelste tekst links in de kop

()

fHL3

Opmaak Onderste tekst links in de kop

()

fHR1

Opmaak Bovenste tekst rechts in de kop

()

fHR2

Opmaak Middelste tekst rechts in de kop

()

fHR3

Opmaak Onderste tekst rechts in de kop

()

fInfo1

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 1 (speelwijze dolce enz.)

()

fInfo2

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 2 (instrumentgebonden arco enz.)

(Y=-8)

fInfo3

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 3 (repetitietekens [A] enz.)

(Name=Arial, Size=11, Style=fsNormal, Color=clRed, Y=7)

fInfo4

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 4

()

fInfo5

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 5

()

fInfo6

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 6

()

fInfo7

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 7

()

fInfo8

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 8

()

fInfo9

tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 9

()

fInfoBase

Basis tekstopmaak voor muzikale informatie (alles)

(Style=fsBold|fsItalic, Y=8)

fISpecific

Tekenopmaak voor instrument-specifieke tekens zoals opstreek, aanzetten enz.

()

fLyrics1

Tekstopmaak voor liedtekst 1 (bijv. couplet 1)

()

fLyrics2

Tekstopmaak voor liedtekst 2 (bijv. couplet 2)

(Y=-12)

fLyrics3

Tekstopmaak voor liedtekst 3 (bijv. couplet 3)

(Y=-16)

fLyrics4

Tekstopmaak voor liedtekst 4 (bijv. refrein)

(Y=-20)

fLyrics5

Tekstopmaak voor liedtekst 5

(Y=-24)

fLyrics6

Tekstopmaak voor liedtekst 6

(Y=-28)

fLyrics7

Tekstopmaak voor liedtekst 7

(Y=-32)

fLyrics8

Tekstopmaak voor liedtekst 8

(Y=-36)

fLyrics9

Tekstopmaak voor liedtekst 9

(Y=-40)

fLyricsBase

Basis tekstopmaak voor liedteksten (alles)

(Name=Arial, Style=fsNarrow, LineUp=1)

fMultiRest

Tekstopmaak voor cijfers van veelmatige rusttekens

(Name=Times New Roman, Size=12, Style=fsBold, Y=5, Align=taCenter)

fMusic

Basisopmaak voor muziek

(Name=MusiCAD Classical, Size=10, Align=taCenter)

fNC

Opmaak Gecentreerde tekst in de kop op vervolgpagina's

()

fNL

Opmaak Linker tekst in de kop op vervolgpagina's

()

fNR

Opmaak Rechter tekst in de kop op vervolgpagina's

()

fOrnaments

Tekenopmaak voor versieringstekens (mordenten, trillers enz.)

(Size=12)

fOssia

Opmaak voor Ossia-plaatjes

(Size=10, Y=9)

fSectionCenter

Opmaak Gecentreerde tekst in melodiesecties

(Size=15)

fSectionLeft

Opmaak Linker tekst in melodiesecties

()

fSectionRight

Opmaak Rechter tekst in melodiesecties

()

fSelection

Tekstopmaak voor herhalingstekens (prima volta, 1-tjes)

(Size=8, Y=5)

fSpecial

Tekstopmaak voor speciale tekens

()

fSymbol

Tekenopmaak voor handmatig ingevoegde MusiCAD symbolen

()

fTempoChanges

Tekstopmaak voor tempowisselingen als 'ritenuto'

(Style=fsBold|fsItalic, Y=8)

fTempoCiphers

Tekstopmaak voor tempoaanduidingen als getallen

(Name=Arial, Y=8)

fTempoMarks

Tekstopmaak voor tempoaanduidingen zoals 'Adagio'

(Style=fsBold, Y=8)

fTuplets

Tekstopmaak voor cijfers in triolen en overige antimetrische figuren

(Style=fsBold|fsItalic, Y=0)

fTxtBase

Basis tekstopmaak

(Size=7, Y=-8)

fTxtChords

Tekstopmaak voor akkoorden in liedtekstblok

(Size=7, Color=clRed, Y=4)

fTxtLyrics

Tekstopmaak voor liedtekstblok

(Name=Times New Roman, Size=10, Y=0)

fVoiceHdr

Tekstopmaak voor partijtitels bij de eerste regel

()

fVoiceHdrBase

Basis tekstopmaak voor partijtitels

(Size=8, Y=7, Visible=0)

fVoiceHdrX

Tekstopmaak voor partijtitels bij de volgende regels

()

iCurBar

Kies hier waar maatnummers moeten komen

1

iCurID

Extra afstand tussen twee regels in een partituur(in verticale eenheden)

0

sArea

Streek van herkomst ($z)

 

sArranger

Arrangeur van het muziekstuk ($A)

 

sComment

Vrij te gebruiken tekst 1 ($c)

 

sComposer

Componist van het muziekstuk ($C)

 

sCopyright

Rechthebbende(n) van de compositie/arrangement/tekst. ($R)

 

sCountry

Land van herkomst ($H)

 

sFC

Voettekst midden

$R

sFL

Voettekst links

$D $M$Q

sFR

Voettekst rechts

$<Pg $#

sHC1

Koptekst centrum boven

$T

sHC2

Koptekst centrum midden

$S

sHC3

Koptekst centrum onder

$F

sHL1

Koptekst links boven

$P$ $G$ $Z

sHL2

Koptekst links midden

$Y$ $W

sHL3

Koptekst links onder

$@

sHR1

Koptekst rechts boven

$v$ $X$ $m

sHR2

Koptekst rechts midden

$C$ $H$ $z

sHR3

Koptekst rechts onder

$A

sInfo

Vrij te gebruiken tekst 2 ($G)

 

sMode

Modus/Tonaliteit van het muziekstuk indien bekend ($m)

 

sNC

Koptekst midden op volgende pagina's

$T

sNL

Koptekst links op volgende pagina's

$P

sNote1

Aantekening 1

 

sNote2

Aantekening 2

 

sNote3

Aantekening 3

 

sNote4

Aantekening 4

 

sNote5

Aantekening 5

 

sNote6

Aantekening 6

 

sNote7

Aantekening 7

 

sNR

Koptekst rechts op volgende pagina's

$X

sOriginal

Originele auteur [alleen lezen] ($E)

 

sPlayOrder

Te spelen volgorde/herhalingen bij afspelen. ($v))

 

sSource

Informatie over de oorsprong van het muziekstuk. ($Z)

 

sStyle

Stijlbeschrijving ten behoeve van rubricering ($Y)

 

sSubTitle

Eerste ondertitel (subtitel) van het muziekstuk ($S)

 

sSubTitle2

Tweede ondertitel (subtitel) van het muziekstuk ($F)

 

sTextWriter

Tekstschrijver van het muziekstuk ($W)

 

sTitle

Titel van het muziekstuk ($T)

 

sTuningStyle

Gebruiksdoel van het muziekstuk (bijv stemming Bes-instrumenten) ($X)

 

sTxtArea

Omschrijving voor "Streek"

 

sTxtArranger

Omschrijving voor "Arrangeur"

Arr:

sTxtComment

Omschrijving voor "Commentaar"

 

sTxtComposer

Omschrijving voor "Componist"

Muziek:

sTxtCopyright

Omschrijving voor "Copyright"

\Oc

sTxtCountry

Omschrijving voor "Land van herkomst"

 

sTxtInfo

Omschrijving voor "Info"

 

sTxtMode

Omschrijving voor "Modus"

 

sTxtNote1

Omschrijving voor "Aantekening 1"

 

sTxtNote2

Omschrijving voor "Aantekening 2"

 

sTxtNote3

Omschrijving voor "Aantekening 3"

 

sTxtNote4

Omschrijving voor "Aantekening 4"

 

sTxtNote5

Omschrijving voor "Aantekening 5"

 

sTxtNote6

Omschrijving voor "Aantekening 6"

 

sTxtNote7

Omschrijving voor "Aantekening 7"

 

sTxtNote8

Omschrijving voor "Aantekening 8"

 

sTxtNote9

Omschrijving voor "Aantekening 9"

 

sTxtOriginal

Omschrijving voor "Originele auteur"

 

sTxtPlayOrder

Omschrijving voor "Volgorde"

 

sTxtSource

Omschrijving voor "Bron"

 

sTxtStyle

Omschrijving voor "Stijlbeschrijving"

 

sTxtSubTitle

Omschrijving voor "Ondertitel"

 

sTxtSubTitle2

Omschrijving voor "Tweede ondertitel"

 

sTxtTextWriter

Omschrijving voor "Tekstschrijver"

Tekst:

sTxtTitle

Omschrijving voor "Titel"

 

sTxtTuning

Omschrijving voor "Stemming"

 

 

 

Partij

Naam

Partij is hoorbaar bij afspelen

Standaarwaarde

bAudible

Partij is hoorbaar bij afspelen

1

bBass

* Bas-partij

0

bBraced

Partij heeft een teksthaak voor de balk

0

bBreakBarline

Maatstrepen in de partituur worden onderbroken na deze partij

0

bBreakBrace

De haak vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij

0

bBreakCurly

De accolade vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij

0

bCalculated

Partij wordt meeberekend in partituur zonder zichtbaar te zijn

0

bChords

* Akkoord partij

0

bCueSize

Solo-partij in begeleidingspartij (kleine nootjes)

0

bCurlyBraced

Partij heeft een accolade vooraan de balk

0

bEasysNotes

Geef de nootbolletjes weer met letters er bij.

0

bFingeringAbove

Forceer vingerzettingstekens boven de balk.

0

bFingeringBelow

Forceer vingerzettingstekens onder de balk.

0

bHideNotes

Van de partij is alleen de tekst zichtbaar

0

bMain* Basispartij

0

 

bMeterAudible

Maak metrum bij afspelen hoorbaar door dynamiek.

1

bNoBarLines

Partij heeft geen maatstrepen

0

bNoRestStaff

Laat alle regels in de partij die uit uitsluitend rusten bestaan weg

0

bSeparate

Zangpartij; alle korte noten krijgen vlaggetjes i.p.v. waardestrepen

0

bShowAutoRests

Automatisch gegenereerde rusten aan einde van partij laten zien

0

bVisible

Partij is zichtbaar in partituur

1

iBottomStaffHeight

Reserveer extra eenheden wit onder balk, meestal 0

0

iChannel

MIDI kanaal nummer (1-16)

-1

iContinuationBars

Partij moet worden aangevuld met het patroon uit het hier opgegeven aantal maten

0

iInstrument

MIDI-instrumentnaam <F3> of rechtsklikken voor veranderen.

 

iNrStaffLines

Aantal lijnen per balk, meestal 5

5

iPan

Balans, plaats in het stereobeeld: 0=links, 64=neutraal, 127=rechts

64

iTopStaffHeight

Reserveer extra eenheden wit boven balk, meestal 0

0

iTransposition

Transpositie van partij (aantal halve noten hoger spelen dan er staat)

0

iVolume

Basis afspeelvolume van partij, >=0, <=127

100

sAbbreviation

Titel van de partij bij de overige balken (afkorting).

 

sMelodyName

Partijnaam zoals die in de menu's te zien wordt.

 

sTuning

'Stemming' van partij (Bb C Eb voor transponerende partijen)

 

sVoiceName

Titel van de partij bij de eerste balk.

 

 

Setup

 

De sectie SETUP wordt normaliter niet in een sjabloon gebruikt aangezien dit instellingen van MusiCAD betreft.

 

Naam

Omschrijving

Standaardwaarde

bAddMC

Voeg MusiCAD bestanden uit huidige map toe aan speellijst.

0

bAddMPL

Voeg bestaande speellijsten uit pad toe aan speellijst.

1

bAllowScoreEdit

Wijzig altijd in partituurweergave.

1

bAudibleLegato

Laat legatobogen horen tijdens afspelen.

0

bAudibleMIDI

MIDI-specifieke gegevens hoorbaar bij afspelen

1

bAudibleTempo

Tempowisselingen hoorbaar bij afspelen

1

bAutoBass

Automatische bas begeleidingspartij vanuit akkoordsymbolen

1

bAutoCheckWebsite

Check website voor updates

0

bAutoChords

Automatische akkoord begeleidingspartij vanuit akkoordsymbolen

1

bAutoCombiDuration

Gebruik de duur van de hoofdnoot bij invoegen van een extra nootbolletje

1

bAutoCorrect

Corrigeer maatstrepen e.d. tijdens wijzigen in alle partijen

1

bAutoEqualize

Vul partijen in een partituur automatisch aan met (onderdrukte) rust

1

bAutoLimitDuration

Beperk de nootduur zodanig dat maat nooit overval kan raken

1

bAutoOrphan

Vul gedeeltelijk gevulde regels evenredig uit

1

bAutoPrevDuration

Gebruik zoveel mogelijk de duur als van de voorgaande noot

0

bAutoSyncope

Veronderstel het invoeren van een syncope na een puntering

0

bAutoUpdate

Automatisch updates installeren

0

bBaroque

Gebruik Barok-versieringen

0

bClearPlayList

Maak speellijst leeg .

1

bConfirmOK

Vraag om bevestiging bij verlaten van gewijzigd dialoogvenster

1

bConfirmQuit

Vraag om bevestiging voordat MusiCAD gesloten kan worden

0

bCopyText

Kopi\:eer tekst bij maken van nieuwe partij

0

bDCAudible

DaCapo constructies hoorbaar bij afspelen

1

bDrumSync1

Speel tel 1 als syncope

0

bDrumSync2

Speel tel 2 als syncope

0

bDrumSync3

Speel tel 3 als syncope

0

bDrumSync4

Speel tel 4 als syncope

0

bDynAudible

Dynamiek hoorbaar bij afspelen

1

bFastRepaint

Herschrijf alleen het gewijzigde deel van het scherm

0

bForceWebHelp

Gebruik altijd de website voor hulpinformatie ook als er een helpbestand (.chm of .hlp) aanwezig is.

1

bGhostScript

Gebruik altijd GhostScript bij afdrukken.

1

bGraceAnticipate

Speel versieringen anticiperend: in de vorige tel

0

bGraceAudible

Laat versieringen horen tijdens afspelen

1

bGraceChromatic

Speel versieringen altijd met halve tonen. Niet afgevinkt betekent diatonisch, dus in de toonladder

1

bGraceSlow

Speel versieringen langzaam

0

bHideGraceNotes

Verberg alle voorslagen (zonder ze echt weg te halen)

0

bLastRecall

Vraag laatstgebruikte melodie op bij start van programma

1

bMatchArcs

Controleer of begin en einde van overbindingen overeenkomen

0

bMIDIEcho

"Echo" iedere ingespeelde MIDI noot naar MIDI-weergave.

1

bMIDILive

'Live' MIDI input (in tegenstelling tot noot-voor-noot)

0

bMIDIText

Sla tekstgegevens op in MIDI-bestand bij bewaren.

1

bMultirestAudible

Multirusten hoorbaar bij afspelen

1

bPercussionMapping

Gebruik MusiCAD percussienotatie (regels over hoe een percussienoot moet worden weergegeven)

1

bPrependAcc

Geef een voorteken vooraf op (voor klik/<enter>

0

bQuantAdvanced

EXtra kwantisatieinstellingen

0

bQuantChords

Neem akkoordsymbolen mee uit het MIDI-bestand

0

bQuantEmbellishments

Maak gebruik van versieringen bij kwantisatie

1

bQuantempo

Neem tempowisselingen mee uit het MIDI-bestand

1

bQuantGrace

Maak gebruik van voorslagen bij kwantisatie

0

bQuantKeyChanges

Neem toonsoortwisselingen mee uit het MIDI-bestand

0

bQuantLead

Gebruik een beginrust bij kwantisatie

1

bQuantLyrics

Neem liedteksten mee uit het MIDI-bestand

0

bQuantShort

Maak gebruik van staccato bij kwantisatie

0

bQuantTriads

Maak gebruik van triolen bij kwantisatie

0

bQuantVolume

Neem volumewisselingen mee uit het MIDI-bestand

1

bReadLayout

Gebruik opmaakgegevens uit melodiebestanden

1

bShowBorder

Teken een kader rondom iedere pagina.

0

bShowHints

Geef tekstsvensters met nadere informatie (zoals dit)

1

bShowMarks

Laat aangrijpings punten (van niet-noten) als blauw blokje zien

1

bSoundWithoutFocus

Geluidinvoer/uitvoer alleen mogelijk als MusiCAD focus heeft.

1

bStichAudible

Stichnoten hoorbaar bij afspelen

0

bSwing

Swing-timing voor clusters ( 1/16+1/16 wordt 1/12+1/24 )

0

bTaskPanelVisible

Laat taakknoppen links in beeld zien.

1

bTickLines

Zet telstrepen bij maken van akkoordsymboolpartij

0

bTrackEdit

Positie van wijziging zichtbaar in hoofdscherm

0

bTracking

Volg partij met een cursor tijdens het afspelen.

1

bTruncLines

Laat balk blanco waar regel ongebruikt is

1

bUseColor

Gebruik kleuren bij afdrukken en maken van BPM/JPG plaatjes

1

bUseEditLegerLines

Laat extra hulplijnen zien tijdens muisbewegingen in op de notatiebalk.

0

bUseTempoString

Geef tempi weer als "adagio" enz.

0

bWarnBlock

Geef waarschuwing voordat een bewerking op een heel blok wordt toegepast.

0

bWideScroll

Verschuif het wijzigvenster per regel ('uit' is per maat)

0

bWriteFull

Bewaar volledige opmaak in plaats van alleen de wijzigingen ten opzichte van de standaard (niet aanbevolen)

0

bWriteLayout

Bewaar opmaakgegevens in melodiebestanden

1

colBorder

Kleur van de rand om het papier in paginaweergave

clGray

colCursorBK

2e kleur van de nootcursor

clRed

colCursorFG

1e kleur van de nootcursor

clYellow

colDimmed

Kleur van volgnoten/grijze rusten/onzichtbare tekst

clGray

colFrame

Kleur van het kader

clGray

colMark

Kleur van markeringen ('blauwe blokjes')

clBlue

colNote

Standaard kleur voor noten op het scherm

clBlack

colPaper

Kleur voor papier weergave op het scherm

clCream

colSelect

Kleur van geselecteerde 'blokken'

clRed

colStaff

Kleur voor notenbalken en hulplijnen op het scherm

clGray

iBarLinePct

Gewenste dikte van de maatstrepen als percentage (100=standaard)

100

iBarNumbering

Kies hier waar maatnummers moeten komen

0

iBarsLeadIn

Aantal tellen "intro" vooraf

0

iBassNoteHi

Hoogste noot in automatische baspartij

B3

iBassNoteLo

Laagste noot in automatische baspartij

E1

iBeamPct

Gewenste dikte van de waardestrepen als percentage (100=standaard)

100

iChordNoteHi

Hoogste noot in automatische akkoordpartij

C5

iChordNoteLo

Laagste noot in automatische akkoordpartij

F3

iDrumNote1

Slagwerk noot voor 1e tel v/d maat

35

iDrumNote2

Slagwerk noot voor afterbeat

42

iDrumNote3

Slagwerk noot voor afwisselaccent (3e tel)

38

iDrumProgram

Te gebruiken drumprogramma voor percussieweergave.

0

iDurDefaultPct

Speelduur in procenten voor 'gewone' noten

99

iDurNonLegatoPct

Speelduur in procenten voor een non-legato-noot

95

iDurStaccatissimoPct

Speelduur in procenten voor een staccatissimo-noot

25

iDurStaccatoPct

Speelduur in procenten voor een staccato-noot

50

iDynAccent

accent (MIDI-volume)

10

iDynAccentExtra

marcato (MIDI-volume)

20

iDynBar

Extra volume voor iedere eerste tel van de maat

10

iDynCluster

Extra volume voor iedere eerste noot van een cluster

15

iDynCresc

crescendo, harder wordend (MIDI-volume)

30

iDynDeCresc

decrescendo/diminuendo, zachter wordend (MIDI-volume)

-30

iDynF

forte, hard (MIDI-volume)

110

iDynFF

fortissimo, zeer hard (MIDI-volume)

120

iDynFFF

fortissimo possibile, zo hard mogelijk (MIDI-volume)

127

iDynMF

mezzo forte, tamelijk hard(MIDI-volume)

100

iDynMP

mezzo piano, tamelijk zacht (MIDI-volume)

90

iDynP

piano zacht (MIDI-volume)

80

iDynPP

pianissimo, zeer zacht (MIDI-volume)

60

iDynPPP

pianissimo possibile, zo zacht mogelijk (MIDI-volume)

40

iDynRFZ

rinsforzando, versterkte notengroep (MIDI-volume)

-20

iDynSFZ

sforzato, versterkte enkele noot (MIDI-volume)

20

iDynStart

Beginvolume als geen dynamiek is aangegeven

100

iDynTenuto

tenuto (MIDI-volume)

10

iEditX

Nootbreedte in pixels tijdens wijzigen

5

iEditY

Noothoogte in pixels tijdens wijzigen

4

iFermatePercent

Tempoverandering bij fermate.bijv. 50%=vertragen, 150%=versnellen.

200

iFixedGraceDur

Vaste versieringsduur (0 voor relatief ten opzichte van nootduur)

1/32

iHdrDist

Afstand tussen kop en eerste regel

4

iHeaderSize

Hoogte van kop boven melodie in verticale eenheden.(0 voor automatisch)

16

iHelpLinePercent

Gewenste lengte van hulplijnen (100=standaard)

100

iIndentStaff1

Regelinspringing in horizontale eenheden voor 1e regel

0

iIndentStaffNext

Regelinspringing in horizontale eenheden voor regels anders dan de 1e

0

iLedgerPct

Gewenste dikte van de hulplijnen als percentage (100=standaard)

100

iLineFillPct

Regels uitvullen als er minimaal dit percentage van de regel gevuld is.Het teveel aan wit wordt over de regel verdeeld.Zinnige waarden liggen tussen 50 en 100.

60

iLineSpacing

Extra afstand tussen twee regels in een partituur(in verticale eenheden)

4

iLiveQuantNote

Kortste noot die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/8)

1/16

iLiveQuantRest

Kortste rust die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/16)

1/8

iLiveQuantSmall

Langste duur die als versiering genegeerd moet worden na inspelen (1/32): Noot>Rust>Duur.

1/32

iMaxBackups

Maximum aantal reservekopie\:en per melodie

5

iMaxDistPct

Grootste nootafstand voor langste noten(bij 100% staan bolletjes maximaal 2 bolltjes van elkaar)

100

iMaxGlobalUndo

Aantal nivo's voor volledig herstel van opmaak en inhoud

10

iMaxMenuFiles

Aantal te onthouden eerder geopende bestanden.

10

iMenuColors

Kleuren

0

iMenuFileOpt

Voorkeuren

0

iMenuGSOpt

GhostScript

0

iMenuHeaders

KopEnVoet

0

iMenuMidiOpt

MIDI_instellingen

0

iMenuNoteLayout

Opmaak

0

iMenuOptions

Opties

0

iMenuPageOpt

PaginaOpmaak

0

iMenuPart

Partijen_en_Partituren

0

iMenuPlaces

Locaties

0

iMenuPlayBack

Muziekweergave

0

iMenuSounds

Geluiden

0

iMenuTextLayout

Tekstopmaak

0

iMenuTitles

Titelgegevens

0

iMenuTxtTitles

Titelomschrijvingen

0

iMenuVariaLayout

Vormgeving

0

iMetronomeVolume

Volume voor MIDI-drum-metronoom:

100

iMIDIInputType

Keuze voor MIDI-invoer apparaat dat gebruikt moet worden

-2

iMIDIInputVolume

Volume bij inspelen met PC-toetsenbord als klavier

100

iMIDILevel

Synthesizer (0=GM 1=Base 2=Extended)

0

iMIDIOutputType

Keuze muziekweergave (MIDI-apparaat)

-1

iMIDIShiftIn

Aantal halve tonen verschuiven tijdens inspelen

0

iMIDIShiftOut

Aantal halve tonen verschuiven tijdens afspelen

0

iMIDISplit

MIDI-nootnummer waar een spoor/kanaal intwee partijen gesplitst moet worden

C4

iMIDITuning

MIDI fijnstemming ten opzichte van A4=440Hz in cent(1/100 van een halve toon)

0

iMinDistPct

Kleinste nootafstand voor de kortste noten(bij 100% staan bolletjes minstens een 1/2 bolletje uiteen)

100

iMinTieDistance

Noteer overbinding als legatoboog indien afstand kleiner dan hier opgegeven (1/100 eenheden)

350

iNBarsPerLine

Maximum aantal maten per regel (0 voor automatisch)

0

iNLinesPerPage

Maximum aantal regels per bladzijde (0 voor automatisch)

0

iPageBorderMargin

mm wit totaan paginakader

2

iPageBottom

mm wit onderaan de pagina

15

iPageFillPct

Pagina uitvullen als er minimaal dit percentage van de pagina gevuld is.Het teveel aan wit wordt over de regels verdeeld zodat de pagina goed gevuld is.Zinnige waarden liggen tussen 50 en 100.

75

iPageLeft

mm wit aan linkerkant van balken

20

iPageLen

Lengte van papier in mm (afhankelijk van papiersoort/orientatie)

297

iPageRight

mm wit aan rechterkant van balken

10

iPageTop

mm wit boven de kop

15

iPageWidth

Breedte van papier in mm (afhankelijk van papiersoort/orientatie)

210

iPlayDur

Vaste nootduur bij muziekinvoer. (0: conform ingevoerde duur)

100

iPrnOrient

Papierori\:entatie (portret/staand Landschap/liggend)

0

iPrnPaperSize

PapierSoort 4=A4, 5=A5 enz.

4

iQuantNote

Kies hier de kortste noot die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden (1/8)

1/16

iQuantRest

Kies hier de kortste rust die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden (1/16)

1/8

iQuantSmall

Kies hier de langste duur die als versiering genegeerd moet worden(1/32): Noot>Rust>Duur

1/32

iRecordBeats

Aantal tikken per maat voor opname

4

iRecordChannel

MIDI-kanaal voor opname

7

iRecordInstrument

MIDI-instrument voor opname

0

iRecordTempo

Opname tempo in kwartnoten per minuut

120

iRepeatCount

Aantal keer herhalen van de melodie.Met 0 laat je ook de inwendige herhalingen achterwege.

1

iResizeOrphanPct

'Wezen' zijn de maten die op een niet uitgevulde regel staan.Pas breedte van wezen aan met hier opgegeven percentage.(-1 voor automatisch)

10

iSaveInterval

Interval in minuten voor het maken van een automatische reservekopie

3

iScaleHorizontal

Horizontale schaalfactor in procenten (100% is standaard)

100

iScaleVertical

Verticale schaalfactor in procenten (100% is standaard)

100

iScoreStyle

Kies partituurweergave (AAN) of Enkele-partij-weergave (UIT)

1

iScreenHeight

Werkelijke Schermhoogte in millimeters

240

iScreenWidth

Werkelijke schermbreedte in millimeters

320

iSizeFtr

Hoogte van voet onder melodie in verticale eenheden.(0 voor automatisch)

8

iSizeHdrNext

Hoogte van kop boven vervolgpagina's in verticale eenheden.(0 voor automatisch)

8

iSizeHdrSection

Minimale hoogte die geresrveerd wordt voor sectie/tussenkoppen

20

iSlurPct

Gewenste dikte van de bogen als percentage (100=standaard)

100

iStaffDist

Extra wit tussen twee balken van een partituurregel

2

iStaffHeight

Hoogte van een balk in verticale eenheden(half-nootbolletje, 0 voor automatisch)

20

iStaffLinePct

Gewenste dikte van de notenbalklijnen als percentage (100=standaard)

100

iStemLengthPct

Gewenste lengte van de stokken als percentage (100=standaard)

100

iStemLinePct

Gewenste dikte van de stokken als percentage (100=standaard)

100

iStichNoteOffset

Afspeeltoonhoogteverschil voor stichnoten

0

iTempo

Begintempo in kwartnoten per minuut.Tempowisselingen zijn relatief t.o.v. begintempo!

120

iUndoLimit

Aantal nivo's voor terugdraaien van een wijziging.

30

iWebBuild

INIT

Meest recente MusiCAD build nummer

iWebVer

INIT

Meest recente MusiCAD versie

iWidthPostAccidental

Extra wit na kruisen, mollen of herstellingstekens(in 1/100 horizontale eenheden)

40

iWidthPostBarLine

Extra wit na maatstrepen (in 1/100 horizontale eenheden)

50

iWidthPostClefchange

Extra wit na sleutel (in 1/100 horizontale eenheden)

50

iWidthPostKeychange

Extra wit na toonsoort (in 1/100 horizontale eenheden)

50

iWidthPostMeterchange

Extra wit na maatsoort (in 1/100 horizontale eenheden)

50

iWidthPostText

Minimale hoeveelheid wit tussen teksten(in 1/100 horizontale eenheden, 0=geen controle)

100

iWidthPreAccidental

Extra wit voor kruisen, mollen of herstellingstekens(in 1/100 horizontale eenheden)

20

iWidthPreBarLine

Extra wit voor maatstrepen (in 1/100 horizontale eenheden)

50

iZoomPct

Zoompercentage (0=volledig scherm, -1=schermbreedte, -2=schermhoogte)

0

sDirGS

GhostScript map/directory

$(EXEDIR)GS

sDirMIDI

Plaats van MIDI bestanden

$(MYMUSIC)

sDirTemplates

Map waar melodie- en opmaaksjablonen gezocht worden.

Q:\SJABLOON

sDirTmp

Map voor tijdelijke bestanden.

$(TEMPDIR)

sFilEditKeys

Sneltoets-toekenningsbestand van toetscombinaties aan een MusiCAD-commando

standard.msd

sFilGSDest

Afdrukbestand voor Postscript

$tMCPrint.ps

sFilInstruments

Instrument-toekenningsbestand van MIDI-programma aan een instrument

std_$(LANG).min

sFilMIDIKeys

Klavier-toets-toekenningsbestand als PC-toetsenbord als MIDI-klavier gebruikt wordt

standard.mck

sFilSjabloneABC

Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde ABC-bestanden

 

sFilSjabloneMC

Opmaaksjabloon voor nieuwe MC-bestanden en bestaande bestanden zonder opmaak

 

sFilSjabloneMIDI

Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde MIDI-bestanden

 

sFilSjabloneTXT

Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde Tekst-bestanden

mc-deftext

sFilTemplate00

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-0>

mc-size100

sFilTemplate01

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-1>

 

sFilTemplate02

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-2>

 

sFilTemplate03

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-3>

 

sFilTemplate04

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-4>

mc-4bars

sFilTemplate05

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-5>

 

sFilTemplate06

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-6>

 

sFilTemplate07

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-7>

mc-stdhdr

sFilTemplate08

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-8>

mc-8bars

sFilTemplate09

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-9>

 

sFilTemplate10

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-+>

mc-sizeplus5

sFilTemplate11

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-->

mc-sizeminus5

sFilTemplate12

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-*>

mc-textsizeplus

sFilTemplate13

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-/>

mc-textsizeminus

sFilTemplate14

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-.>

 

sFilTemplate15

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-+>

mc-sizeplus1

sFilTemplate16

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-->

mc-sizeminus1

sFilTemplate17

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-*>

 

sFilTemplate18

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-/>

 

sFilTemplate19

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-.>

 

sFilTemplate20

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-Enter>

 

sFilTemplate21

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-\226\134\145>

mc-transpose+1

sFilTemplate22

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-\226\134\147>

mc-transpose-1

sFilTemplate23

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-\226\134\144>

mc-notedistminus

sFilTemplate24

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-\226\134\146>

mc-notedistplus

sFilTemplate25

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Pageup>

mc-partprev

sFilTemplate26

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Pagedown>

mc-partnext

sFilTemplate27

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Insert

 

sFilTemplate28

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Delete

 

sFilTemplate29

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Home

mc-tablet

sFilTemplate30

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-End

mc-paper

sFilTemplateA

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-A>

mc-hideannotations

sFilTemplateB

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-B>

 

sFilTemplateC

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-C>

mc-addcello

sFilTemplateD

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-D>

 

sFilTemplateE

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-E>

 

sFilTemplateF

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F>

mc-screen

sFilTemplateF1

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F1>

 

sFilTemplateF10

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F10>

 

sFilTemplateF11

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F11>

 

sFilTemplateF12

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F12>

 

sFilTemplateF2

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F2>

 

sFilTemplateF3

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F3>

 

sFilTemplateF4

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F4>

 

sFilTemplateF5

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F5>

 

sFilTemplateF6

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F6>

 

sFilTemplateF7

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F7>

 

sFilTemplateF8

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F8>

 

sFilTemplateF9

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F9>

 

sFilTemplateG

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-G>

 

sFilTemplateH

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-H>

mc-addtuba

sFilTemplateI

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-I>

 

sFilTemplateJ

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-J>

mc-fontjazz

sFilTemplateK

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-K>

mc-small

sFilTemplateL

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-L>

mc-hidelyrics

sFilTemplateM

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-M>

 

sFilTemplateN

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-N>

mc-hidenotes

sFilTemplateO

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-O>

mc-textbelow

sFilTemplateP

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-P>

 

sFilTemplateQ

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Q>

 

sFilTemplateR

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-R>

 

sFilTemplateS

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-S>

 

sFilTemplateT

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-T>

 

sFilTemplateU

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-U>

 

sFilTemplateV

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-V>

 

sFilTemplateW

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-W>

 

sFilTemplateX

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-X>

 

sFilTemplateY

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Y>

 

sFilTemplateZ

Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Z>

 

sFilTips

Bestand voor 'Tip van dag'

tips_$(LANG).txt

sGSCommand

Commando voor afdrukken via GhostScript

GS550.EXE

sGSdevBMP

Gebruikte GhostScript 'device' BMP-afbeeldingen (Bitmap-ongecomprimeerd)

bmpmono

sGSDevice

Gebruikte GhostScript 'device' voor afdrukken

mswinpr2

sGSdevJPG

Gebruikte GhostScript 'device' JPG-afbeeldingen (Joint Photographic Experts Group)

jpeg

sGSdevPDF

Gebruikte GhostScript 'device' PDF-documenten (Portable Document Format)

pdfwrite

sGSdevPNG

Gebruikte GhostScript 'device' PNG-afbeeldingen (Portable Network Graphics)

png16m

sGSPrintOptions

Parameters voor afdruk commando

-q -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE

sndAlert

Wavebestand voor geluid bij lage prioriteit waarschuwing

SystemAsterisk

sndClick

Wavebestand voor geluid bij laagste prioriteit waarschuwing

SystemDefault

sndError

Wavebestand voor geluid bij hoge prioriteit foutmelding

SystemExclamation

sndFatal

Wavebestand voor geluid bij hoogste prioriteit foutmelding

SystemHand

sndWarn

Wavebestand voor geluid bij waarschuwing

SystemQuestion

sPlacesSpec1

Voorkeurlocatie 1 (ook te gebruiken met macros)

$(MYSCORES)

sPlacesSpec2

Voorkeurlocatie 2 (ook te gebruiken met macros)

$(PUBLICSCORES)

sPlacesSpec3

Voorkeurlocatie 3 (ook te gebruiken met macros)

$(SJABLONES)

sPlacesSpec4

Voorkeurlocatie 4 (ook te gebruiken met macros)

M:\RELEASE4

sPlacesSpec5

Voorkeurlocatie 5 (ook te gebruiken met macros)

M:\TEST4

sPlacesSpec6

Voorkeurlocatie 6 (ook te gebruiken met macros)

$t

sPlacesSpec7

Voorkeurlocatie 7 (ook te gebruiken met macros)

$(EXAMPLES)

sPlacesSpec8

Voorkeurlocatie 8 (ook te gebruiken met macros)

 

sPlacesSpec9

Voorkeurlocatie 9 (ook te gebruiken met macros)

 

sPlacesText1

Knoptekst 1 - beschrijving van voorkeurlocatie 1

Private

sPlacesText2

Knoptekst 2 - beschrijving van voorkeurlocatie 2

Public

sPlacesText3

Knoptekst 3 - beschrijving van voorkeurlocatie 3

Sjabl

sPlacesText4

Knoptekst 4 - beschrijving van voorkeurlocatie 4

Rel4

sPlacesText5

Knoptekst 5 - beschrijving van voorkeurlocatie 5

Test4

sPlacesText6

Knoptekst 6 - beschrijving van voorkeurlocatie 6

tmp

sPlacesText7

Knoptekst 7 - beschrijving van voorkeurlocatie 7

examp

sPlacesText8

Knoptekst 8 - beschrijving van voorkeurlocatie 8

 

sPlacesText9

Knoptekst 9 - beschrijving van voorkeurlocatie 9

 

sPlayList

Te gebruiken lijst met muziek

intro-$(LANG).mpl

sSearchPath

Mappen waarin gezocht wordt naar muziekbestanden gescheiden door ; (macro's zijn te gebruiken)

$(PLACES1);$(PLACES2);$(PLACES3);$(PLACES4);

$(PLACES5);$(SJABLONES);$(EXEDIR);

sSendToEMail

Naam + emailadres dat bij BESTAND:VERZENDEN gebruikt moet worden.

Muziek Archief MusiCAD <muzamus@dse.nl>

sTools

Gereedschappenlijst (voor sneltoets <F9>)

tools-$(LANG).mtl

 

musicad.nl
musicad.com
Sjabloonparameters