Inhoud Opmaaksjablonen MIDI-Bestanden

Een MC-bestand is het bestandsformaat waar MusiCAD voor gemaakt is (of andersom...).

Wanneer je muziek bewaart, kun je dat het beste als MusiCAD bestand doen. Hierbij wordt zowel de muziek als de opmaak volledig opgeslagen. Bij bewaren in een ander formaat (ABC of MIDI) gaan er opmaakgegevens verloren.

MusiCAD .MC bestanden moeten voldoen aan een aantal regeltjes om ze leesbaar te laten zijn voor de computer.

 

Hieronder vind je een voorbeeld (het muziekje "_Welkom.mc" zoals meegeleverd)

Commentaar staat hier voor de duidelijkheid steeds cursief (en begint met een uitroepteken).

Voor een beschrijving van een groot aantal in de bestanden gebruikte aanduidingen zie sjabloonparameters

 

melodie "Welkom";

! De eerste regel MOET met het woord "melodie" beginnen

! gevolgd door de naam van het muziekje tussen dubbele aanhalingstekens

! en een puntkomma. Alle regels die beginnen met een uitroepteken

! worden beschouwd als commentaar, tenzij er een procent-teken % of een

! kruis-teken # meteen achteraankomt.

! Het eerste geval betreft oude MusiCAD1 en 2-opmaak gegevens.

! Een regel die begint met !# bevat o.a. opmaak gegevens voor MusiCAD3.

! MusiCAD 2 en eerder zien dit alleen als commentaar.

!

! Eerst krijg je alle tekst-gegevens te zien.

!# sTitle=Welkom;sSubtitle2=lees HELP|LaatsteWijzigingen!;

!# sCopyright=Musys Software;sOriginal=Musys Software;

!# sCreationDate=23-02-2000;sID=Musys Software;sMCVer=MusiCAD 3.00;

!# sFile=M:\RELEASE3\WELKOM.MC;sMCDate=03-03-2002;sTrack=798b1b42;

! De kop wordt met voornamelijk macro's opgevuld:

! sHC1=$T $L

! betekent: de kop middenboven bevat twee macro's, $T voor titel

! en $L voor de "Naam" waaronder MusiCAD is geregistreerd.

! Bij weergave wordt dat vertaald in "Welkom Naam"

!# sHL1=$M;sHL2=$I;sHL3=Versie $Q;sHC1=$T $L;sHC2=op $V om $? ;sHR1=$M;

! nu volgen een paar gegevens van de huidige melodie

!# iCurBar=4;iTuneVersion=25;

! gevolgd door opmaakinstellingen

!# iHeaderSize=23;iHdrDist=10;iLineFillPct=80;iPageFillPct=80;

! de stijl waarin de diverse teksten moeten worden opgemaak

!# fHC3=(Name=Courier New, Style=fsUnderline|fsNarrow, Color=clBlack);

!# fVoiceHdrX=(Size=0, Color=clBlack);fChords=(Size=9, Color=clBlack, Y=-9);

!# fBarnumbers=(Size=6, Color=clBlack, Y=7, Align=taLeft);

 

!********** 0 ***********

stem "1e stem";

! na het woordje "stem" met daarachter de naam van de partij

! (vooral nodig voor versie 1 en 2) komen de partijgegevens van deze stem

!# sVoiceName=1e stem;sAbbreviation=1e;

! instrumentatie, volume, positie binnen een partituur enz.

!# iInstrument=21;sMIDIName=Accordeon;iVolume=127;iChannel=4;iStaffNr=0;

!# bMainVoice=1;

! nu volgt de inhoud van de eerste partij (de noten)

 0 =v; 0 =G; 0 =4/4;

 G5 1/8 ~; 0 _G7; F# 1/8; G; F#; G; A; G; F;

 E5 1/8 m; 0 _C; Eb 1/8; E; Eb; E; F; E; D;

 C#5 1/8 z; 0 _A7; D 1/8; E; F#; A; 0 _D7; G 1/4; F# 1/8;

 G5 1/2 c; 0 _G; R 1/4; F5 1/12 {; F# 1/4; 0 :|;

musicad.nl
musicad.com
MusiCAD MC-bestanden