Inhoud MC-bestanden Muziekbestanden

MIDI-bestanden vormen in de muziekwereld een soort Esperanto. Vrijwel alle muziekprogramma's kunnen wel iets met MIDI-bestanden.

 

In een MIDI-bestand wordt heel precies informatie over de te spelen noten opgeslagen, veel preciezer dan voor notatie van muziek nodig of zelfs maar wenselijk is. Vertalen van die overmaat aan detailinformatie naar wel noteerbare muziek vereist doorgaans kwantisatie. Nootduren worden afgerond (meestal verlengd) naar een wel praktisch te noteren nootduur.

 

Andersom is ook veel informatie die wel in bladmuziek aanwezig is - of ten behoeve van muzieknotatie zou moeten zijn - in MIDI-bestanden niet of nauwelijks aanwezig. Denk aan maatstrepen, onderscheid tussen G#/Ab, versieringstekens enz.

 

MusiCAD kan MIDI-bestanden zowel lezen (importeren) als schrijven (exporteren).

 

Je kunt een MIDI-Bestand exporteren door te bewaren als midi-bestand [Bestand|Bewaar als].

Bij het bewaren van MIDI-bestanden worden de partijen die op dat moment hoorbaar zijn in de partituur bewaard.

kun je opgeven of tekstgegevens (akkoordsymbolen enz. opgenomen moeten worden in het bestand)

 

 

Zie ook:

     MIDI-bestanden

     MIDI-controller

     MIDI-filter

     MIDI-export

     MIDI-instellingen

     MIDI-invoer

     MIDI-import

     MIDI-klavier

     MIDI-synthesizer

musicad.nl
musicad.com
MIDI-bestanden