Inhoud Percussieopties Transpositie

kwantiseren1.jpg

Met kwantiseren wordt hier bedoeld het 'in de maat brengen' van gespeelde noten bij het importeren van een MIDI-bestand of met live inspelen. Afhankelijk van het MIDI-bestand of het gespeelde zal dat beter of slechter lukken. Hoe houteriger en onmuzikaler een MIDI-bestand in elkaar zit, hoe beter het zal lukken... Tempowisselingen kunnen hierbij funest zijn...

 

Een probleem apart zijn opmaten. Als een MIDI-bestand een 'echte' opmaat bevat (en geen bijbehorende beginrust), dan kun je als je weet hoe lang die opmaat moet zijn, het uitschrijven verbeteren door die opmaat-duur zelf op te geven bij de kwantisatieinstellingen.

 

Als MusiCAD er niet in slaagt om je muziek leesbaar weer te geven kun je opnieuw kwantiseren met iets andere instellingen. Als je weet dat je muziek geen kortere noten zal/mag bevatten dan 1/8, is het slim om dat ook aan MusiCAD duidelijk te maken door [kortste noot] ook op 1/8 te zetten. De kortste toelaatbare rust zal dan ook ten kortste 1/8 zijn, maar vaak zelfs 1/4 (twee keer zo lang als de kortste noot). De [kortste duur] bepaalt welke noten niet meer als noot meegenomen mogen worden (vergissingen, versieringen enz.)

 

Bij het importeren van midi-bestanden kan het nuttig zijn extra controle te hebben over een aantal eigenschappen die problemen kunnen veroorzaken tijdens kwantiseren. Als er veel tempowisselingen in het MIDI-bestand zijn 'rondgestrooid' en MusiCAD iedere tempowisseling als zodanig noteert, dan kan het resultaat qua opmaak nogal tegenvallen. Zet in dat geval Tempowisselingen uit. Soortgelijk kunnen ook volumewisselingen, teksten, akkoordsymbolen en liedtektsten soms ongewenst zijn in de resulterende bladmuziek. De corresponderende velden kun je indien nodig uitvinken. De instellingen van de linkerkolom zij ook als instellingen zichtbaar te maken na MIDI-import (opvragen van MIDI-bestand)

 

Bij live inspelen (rechterkolom) kun je afzonderlijke instellingen opgeven.

musicad.nl
musicad.com
Kwantiseren