Inhoud tekstweergavemodus Extensies

Met de commandoregel (commandline) kun je in windows ook grafische programma's starten. Hierbij heb je wat extra mogelijkheden om de uitvoering van de programma's te sturen. MusiCAD wordt meestal zonder commandoregel-opties gestart maar er zijn er wel een paar mogelijk.

 

/A

Meteen afdrukken.

/C

Bestand bewaren als .ABC Nuttig om een serie MusiCAD bestanden in 1 keer om te zetten naar abc-formaat.

/E

Bestand bewaren als PDF Nuttig om een serie MusiCAD bestanden in 1 keer om te zetten naar pdf-formaat.

/F

Volledig scherm; zonder titelbalk

/L=#

Selecteer taal: # kan zijn N voor Nederlands, D voor Duits en E voor Engels.

/M

Bestand bewaren als .MID Nuttig om een serie MusiCAD bestanden in 1 keer om te zetten naar midi-bestanden

/N

Geen laatste bestand gebruiken. Te gebruiken als MusiCAD problemen lijkt te hebben met het laatst gebruikte bestand.

/O

Herstel originele configuratie (groene knop)

/P

Meteen afspelen. Te gebruiken vanuit de Windows-Verkenner (rechtsklikken op .MC bestand en afspelen kiezen).

/R

Herschrijf het bestand in het nieuwste formaat (conversie van 2.x->4.x). Nuttig om bestaande muziek snel om te zetten naar het formaat van versie 4 indien gewenst.

/S

Onderdruk het startscherm (splash-screen)

/T

Laat bestand zien in tekstmodus

/Y=ininaam

Gebruik alternatief instellingenbestand

/Z

Veilige-modus

 

Je start de commandoregel-interpreter bijvoorbeeld met de opdracht cmd na start - uitvoeren.

Je krijgt nu een venster als hieronder:

commando11.jpg

Je navigeert naar de map waar je zelf gemaakte muziek staat met

  cd "%HOMEPATH%\Documents\Mijn Bladmuziek"

 

Nu kan een volledige commandoregel voor bestanden in deze map er dan als volgt uitzien:

  "c:\Program Files (x86)\Musys Software\MusiCAD 4.0\mc4.exe" /S /Tade adelita.mc

 

Waarmee het MC-bestand 'adelita' in tekstformaat bewerkt kan worden en het startscherm onderdrukt wordt.

 

Met een commando-regel-opdracht kun je ook een MusiCAD-bestand meteen converteren naar een midi of abc-bestand.

  "c:\Program Files (x86)\Musys Software\MusiCAD 4.0\mc4.exe" /S /M adelita.mc

resp.

  "c:\Program Files (x86)\Musys Software\MusiCAD 4.0\mc4.exe" /S /C adelita.mc

 

Om van alle mc-bestanden in de huidige map abc-bestanden maken tik je:

  for %I in ( "*.mc" ) do call "c:\Program Files (x86)\Musys Software\MusiCAD 4.0\mc4.exe" /S /C "%~fI"

 

Als je je muziek in een andere map had opgeslagen, of MusiCAD op een andere plek had geïnstalleerd dan zul je bovenstaande mappen uiteraard moeten aanpassen.

musicad.nl
musicad.com
Commandoregel