Inhoud Klaviertoetsen Commandoregel

In tekstweergavemodus laat MusiCAD de inhoud van een muziekje in tekstvorm zien.

Zowel .ABC als .MC bestanden bestaan uit gewoon 'leesbare' en bewerkbare tekst die wel aan gedetailleerde regels moet voldoen om leesbaar te zijn. Zie syntax voor meer informatie

 

Tekst die in tekstweergavemodus weergegeven wordt kun je hier ook (als tekst) wijzigen. Gewijzigde tekst wordt bij drukken op OK opgeslagen, Annuleer laat het origineel ongemoeid.

 

melodie "Welkom";

! De eerste regel MOET met het woord "melodie" beginnen

!# sTitle=Welkom;sSubtitle2=lees HELP|LaatsteWijzigingen!;

! met het woordje "stem" begint een nieuwe partij

stem "1e stem";

!

!# sVoiceName=1e stem;sAbbreviation=1e;

! nu volgt de inhoud van de eerste partij (de noten)

 0 =v; 0 =G; 0 =4/4;

 G5 1/8 ~; 0 _G7; F# 1/8; G; F#; G; A; G; F;

 E5 1/8 m; 0 _C; Eb 1/8; E; Eb; E; F; E; D;

 C#5 1/8 z; 0 _A7; D 1/8; E; F#; A; 0 _D7; G 1/4; F# 1/8;

 G5 1/2 c; 0 _G; R 1/4; F5 1/12 {; F# 1/4; 0 :|;

 

Tekstweergavemodus krijg met het menu [Beeld|Tekstweergave] of in het hoofdscherm met de sneltoets <ctrl-u>

musicad.nl
musicad.com
Tekstweergavemodus