Inhoud SneltoetsToewijzing tekstweergavemodus

Een klavierbestand .MCK wordt gebruikt om te bepalen welke toets met welke noot moet corresponderen tijdens gebruik van het toetsenbord van de PC als MIDI-klavier. Dit staat helemaal los van de sneltoetstoewijzing. Voor niet-standaard toetsenborden zul je aanpassingen moeten maken...

 

Hieronder staat de standaard indeling voor het bespelen van een PC-toetsenbord als twee manualen t.b.v. van MIDI-invoer

klaviertinvoer.jpg

De spatiebalk staat ingesteld als rust invoer, de functietoetsen en pijltjestoetsen houden hun gewone werking.

 

 

!*********************************************************

!* MusiCAD toetsdefinities voor gebruik van

!* PC-toetsenbord als klavier.

!*

!* formaat: <Scancode>=<MIDIkey>

!* alles na een uitroepteken is commentaar

!*

!* (c)1997-2007 Musys Software

!*********************************************************

!bovenste rij zijn zwarte toetsen

41=42 ! ` F#4

 2=44 ! 1 G#4

 3=46 ! 2 A#4

 5=49 ! 4 C#5

 6=51 ! 5 D#5

 8=54 ! 7 F#5

 9=56 ! 8 G#5

10=58 ! 9 A#5

12=61 ! - C#6

13=63 ! = D#6

 

!2e rij zijn witte toetsen

15=43 ! TAB G4

16=45 ! q A4

17=47 ! w B4

18=48 ! e C5

19=50 ! r D5

20=52 ! t E5

21=53 ! y F5

22=55 ! u G5

23=57 ! i A5

24=59 ! o B5

25=60 ! p C6

26=62 ! [ D6

27=64 ! ] E6

43=65 ! \ F6

 

!3e rij zijn weer zwarte toetsen

58=66 ! cpslck F#6

30=68 ! a G#6

31=70 ! s A#6

33=73 ! f C#7

34=75 ! g D#7

36=78 ! j F#7

37=80 ! k G#7

38=82 ! l A#7

40=85 ! ' C#8

28=87 ! Enter D#8

 

!4e rij zijn weer witte toetsen

42=67 ! l-shft G6

44=69 ! z A6

45=71 ! x B6

46=72 ! c C7

47=74 ! v D7

48=76 ! b E7

49=77 ! n F7

50=79 ! m G7

51=81 ! , A7

52=83 ! . B7

53=84 ! / C8

54=86 ! r-shft D8

 

61=-48 ! spatiebalk voor invoeren van rust

 

!* Voor toetsenborden met twee rijen-hoge

!* ENTER toets, moet je de uitroeptekens

!* vooraan op de onderstaande 2 regels verwijderen

!28=65 ! Enter D#8

!43=87 ! \ E8

 

!* Voor XT-toetsenborden moet je de uitroeptekens

!* vooraan op de onderstaande 3 regels verwijderen

!42=65 ! \ F6

!29=66 ! control F#6

!55=88 ! PrtSc D8

 

57=-48 ! spatiebalk voor invoeren van rust

musicad.nl
musicad.com
Klavierbestanden