Inhoud TekstKenmerken Helpletters

Een font is de (niet helemaal correcte) benaming voor een lettertype. Behalve de 'gewone' lettertypen zoals arial, times roman of courier zijn er ook verschillende fonts beschikbaar voor de weergave van bladmuziek.

Muziek

Het font MusiCAD zonder toevoeging is het muziekfont zoals dat in MusiCAD versies voor MusiCAD 3 build 599 gebruikt werd.

Wisselen van muziekfont kan door onder vormgeving het gewenste muziekfont te kiezen.

Tekst

Zolang je geen andere alfabetten en/of exotische diakrieten gebruikt zijn er eigenlijk geen beperkingen voor wat betreft de mogelijke fonts. Als muziekbestanden op andere computers ook bruikbaar moeten zijn (en er hetzelfde uit moeten zien) kun je je beter beperken tot de lettertypen die meegeleverd worden met Windows.

lettertype-voorbeelden.jpg

 

Zie ook:

     alfabet

     utf8

     diakritische tekens

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Font