Inhoud Inspringen Voorkeuren

Of en hoe vaak maatnummers bij maatstrepen geplaatst worden kun je regelen onder opmaak. Hoe de maatnummers worden vormgegeven kun je onder vormgeving instellen.

 

Als de interne maatnummering van MusiCAD anders is dan wat je wilt kun je het maatnummer naar behoefte aanpassen met [Bewerk|Gereedschappen|Maatnummer], het gereedschappenmenu onder de knop icon-hamer.jpg of met sneltoets <ctrl-3>.

maatnummers.jpg

 

MusiCAD gebruikt (o.a.) maatnummers om de plaats van een noot in de melodie te bepalen. De interne maatnummering van MusiCAD voor muziek zonder herhalingen is meestal hetzelfde als de gewenste (eventueel afgedrukte) maatnummers. Het nieuwe weer te geven maatnummer word van kracht in de eerstvolgende maat. Op de notatiebalk is een maatnummerwijziging te zien als maat:=#

maatnummerwijziging1.jpg

Op de notatiebalk kun je steeds op de statusregel het (interne) maatnummer van MusiCAD zien.

 

Het tweede vak laat bijv. informatie zien als 0012:3 0600

0600 geeft het tijdsverloop binnen de maat aan. Een kwartnoot heeft duur 240, een achtste 120 een triool op achtsten 90 enz. het gaat hier dus om de tweede achtste noot van de derde tel van maat 12, tel 3.

 

Maatnummers worden op de notatiebalk altijd weergegeven in de actieve partij, ongeacht de instellingen.

 

Tijdens afspelen is ook op de statusregel het maatnummer zichtbaar.

 

zie ook:

     opmaat

     regelovergang

     paginaovergang

     paginanummers

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Maatnummers