Inhoud JPG-bestanden versleutelde bestanden

Zogeheten 'platte tekstbestanden' kun je in veel programma's gebruiken om leesbare informatie zonder opmaak (cursief, vet, lettertypes enz.) te bewaren. Vaak hebben ze de extensie .txt (MusiCAD-melodiebestanden, sjablonen, toetsenborddfinities enz. zijn in feite ook platte tekstbestanden, ze hebben alleen een andere extensie).

 

Als je in een stuk muziek een tekstblok wilt opnemen klik je onder de muziek waarna je na bevestiging je tekst tkunt invoeren.

Tekstblokken waarin tussen vierkante haken akkoordsymbolen staan vermeld, kunnen door MusiCAD in tekst-met-akkoord-notatie worden weergegeven: de haken worden weggelaten, en de akkoorden worden (in een ander font/kleur/positie) er bij weergegeven, en zijn transponeerbaar

 

Als je meer tekst in de kop of voet wilt gebruiken dan de plaatsen die daarvoor beschikbaar zijn, kun je in plaats van een macro een bestandsnaam opgeven tussen punthaken bijv: <tekst.txt> De inhoud van het bestand komt dan op de plaats van die kop te staan.

 

Op de notatiebalk kun je met [Bewerk|Invoegen|Tekst|Tekstblok] een tekstbestand inbedden. Ook kun je dezelfde truc 'midden op de pagina' gebruiken door in een sectiekop zo'n verwijzing naar een tekst op te nemen.

 

Als je verwijzingen naar tekstbestanden opneemt in koppen of secties worden deze teksten in zijn geheel 'ingebed' in het MusiCAD bestand.

 

Tekstbestanden kun je (onder andere) maken door bij [Bestand|Open] een nog niet bestaande bestandsnaam te tikken zoals mijntext.txt

De extensie .txt is hierbij belangrijk! In het dan zichtbare venster kun je je tekst tikken.

 

Een paar bijzondere tekstbestanden zoals die door MusiCAD gebruikt worden zijn:

REGFORM.TXT      De inhoud van het registratieformulier zoals je dat kunt E-mailen.

ERRORLOG.TXT      Hierin worden alle 4-cijferige fouten in opgeslagen, ook als je ze zelf wilt negeren.

musicad.nl
musicad.com
Tekstbestanden