Inhoud

Met de letterstijl bedoelen we de manier waarop een lettertype wordt vormgegeven, en is één van de kenmerken van een tekstsoort. In MusiCAD worden vier te combineren stijlen mogelijk gemaakt: vet, cursief, onderstreept en smal.

letterstijl.jpg

Merk op dat cursief en italic niet strict hetzelfde hoeven te zijn: een cursieve f en a hebben in sommige fonts een fundamenteel andere vorm dan de een scheefgezette f of a.

 

zie ooj:

     Lettertype

     Lettergrootte

musicad.nl
musicad.com
Letterstijl