Inhoud

akkoordassistent.jpg

De akkoordassistent geeft een lijstje met de in de huidige toonsoort voordehand liggende (meest laddereigen) akkoordsymbolen.

 

Je kunt de akkoordassistent te hulp roepen met <u>,

de menukeuze [Bewerk|Gereedschappen|Tekst|Akkoordsymbolen]

of de knop akkoordassistentknop.jpg van het gereedschappenmenu op de knoppenbalk.

 

Zie ook:

     theorie

     akkoorden

musicad.nl
musicad.com
Akkoordassistent