Inhoud

Op basis van akkoordsymbolen en afhankelijk van maatsoort en maatstrepen genereert MusiCAD een automatische baspartij en automatische akkoordpartij. Als akkoorden gewijzigd worden zullen ook de automatische partijen mee-wijzigen.

Een akkoordsymbool blijft van kracht tot er een nieuw akkoordsymbool in de hoofdpartij gevonden wordt.

 

De gegenereerde baspartij start in principe op de eerste tel van de maat (de 'beat') met de grondtoon van het geselecteerde akkoord, en wisselt af met de kwint (onderkwart) op de derde tel, en bij meerdere maten met hetzelfde akkoord de terts (grondtoon - onderkwart - grondtoon - terts). Bij dominant-septiemakkoorden wordt de terts meteen als wisselnoot (in plaats van de onderkwart) gebruikt.

 

De overige tellen (afterbeat) komen voor rekening van de automatische akkoordpartij.

autobass.jpg

De automatische begeleidingspartijen zijn erg nuttig om te verifieren of je akkoordsymbolen wel kloppen. Als het akkoordenschema wijzigt dan wijzigt de automatische baspartij meteen mee.

Klankkleur

Standaard staat de contrabas ingesteld als te gebruiken weergaveinstrument. Onder arrangeren kun je indien gewenst een ander instrument voor automatische baspartijen opgeven.

 

Vastleggen van partij

Een automatische baspartij is doorgaans een prima basis voor een 'echte' baspartij. Afhankelijk van het beoogde instrument is het verstandig om eerst de hoogste en laagste toegelaten basnoot op geven onder arrangeren.

 

Als je van een automatische baspartij een vaste baspartij wilt maken zorg je eerst dat je de partij te zien krijgt (automatische partijen zijn aanvankelijk niet zichtbaar) door deze zichtbaar te maken in het partijoverzicht.

partijoverzicht-autobas.jpg

Als je daarna op de notatiebalk iets verandert aan de de partij is deze vanaf dat moment niet meer 'automatisch'; de A in de eerste kolom verwijnt en de partijnaam verandert van 'auto Bas' in 'Bas'.

 

Zie ook:

     Cello

     Contrabas

     Tuba

musicad.nl
musicad.com
Automatische baspartij