Inhoud

Op basis van akkoordsymbolen en afhankelijk van maatsoort en maatstrepen genereert MusiCAD een automatische baspartij en automatische akkoordpartij. Als akkoordsymbolen veranderd worden zullen ook de automatische partijen mee-wijzigen.

Een akkoordsymbool blijft van kracht tot er een nieuw akkoordsymbool in de hoofdpartij gevonden wordt.

De gegenereerde akkoordpartij start in principe op de tweede tel van de maat (de 'afterbeat') en gebruikt alle noten van het akkoord binnen de restricties zoals die onder arrangeren te vinden zijn.

autobass.jpg

De overige tellen (beat) komen voor rekening van de automatische baspartij.

 

Het voorgaande stukje in 8/8 in plaats van 4/4 levert een heel andere akkoordpartij:

autochord88.jpg

Merk op dat het G-akkoord niet in grondligging staat maar omgekeerd werd ten gevolge van de instellingen onder arrangeren.

 

Zie ook

     Gitaar

     Contrabas

musicad.nl
musicad.com
Automatische akkoordpartij