Inhoud

Een septiemakkoord is een akkoord waaraan een 'zevende' noot is toegevoegd; de zevende noot van de toonladder wel te verstaan. Septiemakkoorden bestaan zodoende altijd uit minstens vier noten.

 

Er zijn verschillende soorten septiemakkoorden waarvan het dominant-septiemakkoord verreweg de meestvoorkomende is.

 

Om van een C-akkoord een C7-akkoord te maken voeg je de (verlaagde) 7e noot van de toonladder van C toe :

C

D

E

F

G

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

Het resultaat wordt dus C-E-G-Bb. Dat akkoord geeft spanning en roept een sterke vraag naar het F-akkoord op: de Bb wil naar de A en de E naar de F ("halve tonen trekken")

 

Als je in plaats van de verlaagde 7e noot de niet-verlaagde zou gebruiken dan krijg je een groot-septiem of majeur-septiemakkoord met een volstrekt andere functie.

 

Zie theorie voor meer informatie over akkoordgebruik.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Septiemakkoord