Inhoud

Onder tabulatuur (tabs, tablature, tablatuur) worden verschillende manieren van muzieknotatie begrepen die specifiek zijn voor een bepaald instrument.

    Akkoorddiagrammen

    TABS (notatie op een 6-lijnige balk die de snaren van een gitaar voorstellen) - (nog niet mogelijk)

    Tabulatuur voor bijvoorbeeld harmonica:

 

Harmonica tabulatuur

tabulatu1.jpg

 

De zo gebruikte tabulatuur bestaat uit een 'partituur' van een 1-lijnige notenbalk met daarbij tekst genoteerd bij onzichtbaar gemaakte rusten. Hiermee wordt ook de uitlijning ten opzichte van de 'echte' muziek gegarandeerd. Op de notatiebalk ziet het bovenstaande voorbeeld eruit als:

tabulatu2.jpg

In tabulatuur wordt nogal eens gebruik gemaakt van extra tekentjes waar MusiCAD niet standaard in voorziet. Het is altijd mogelijk om extra tekens/symbolen in te voeren, mits je weet welke utf8code daarmee correspondeert. Mits het betreffende teken in het gebruike font voorkomt kun je dat gewoon kopiëren.

Een andere manier om afwijkende tekens op papier te krijgen is het gebruik van afbeeldingen.

musicad.nl
musicad.com
Tabulatuur