Inhoud Regelovergang

Met bladspiegel wordt het globale uiterlijk van een opgemaakte pagina bladmuziek bedoeld.

 

Vaak is het nodig om de bladspiegel aan te passen aan de bladmuziekpraktijk; pagina's omslaan is een liefst te minimaliseren handeling. Vaak zul je dus je muziek zo willen aanpassen dat er nog net een balk meer op de pagina past. Als je hele partij op twee of drie blaadjes past hoef je helemaal niet om te slaan, en dat is natuurlijk wel zo fijn.

 

Een paar mogelijkheden op een rij:

    nootgroottes (schaling): hoe kleiner hoe meer er op een pagina past (maar moeilijker te lezen). Met opmaaksneltoetsen <ctrl+> en <cltr-> kun je heel snel vergroten en verkleinen;

    nootafstanden dichter op elkaar betekent meer muzieknoten op een pagina (en moeilijker te lezen). Met opmaaksneltoetsen <alt leftarrow.gif> en <alt- rightarrow.gif> kun je heel snel de nootafstanden optimaliseren;

    balkafstand, regelafstand en marges verkleinen: minder omslaan (maar onrustiger bladspiegel)

 

Door de bladspiegel zo te veranderen dat je wat ruimte over hebt kun je daarna (voorwaardelijke) regel- en paginaovergangen gebruiken om de bladmuziek handiger in het gebruik te maken door afbrekingen op een muzikaal logische plaats te zetten.

 

Hoeveel balken er op een pagina passen, hoeveel noten op een regel enz. is iets dat van zeer veel details afhankelijk is. Nieuwe versies van MusiCAD zullen nooit kunnen garanderen dat de bladspiegel identiek blijft. Als er 1 noot op de eerste regel van een partituur iets anders wordt uitgelijnd dan kan het gebeuren dat alle volgende balken en bladzijden er daardoor anders uit gaan zien, dat regelovergangen en paginaovergangen veranderen enz...

 

bladspiegel-te-groot.jpg

Hierboven zijn de noten zo groot dat een tweede pagina nodig is - niet zo handig...

bladspiegel-te-klein.jpg

Hier zijn de noten weer zo klein dat het tweede stuk (met de herhalingsmaatstreep) niet vooraan staat. - ook niet prettig.

 

bladspiegel-ok.jpg

Hier is de bladspiegel beter, het hele stuk past op een pagina en de muzikale delen beginnen vooraan. Het tweede stuk met de herhaling en de prima en secunda volta stukjes is noodgedwongen wel compacter geworden (5 maten op een regel). Bladspiegel is altijd zoeken naar compromissen qua leesbaarheid (groter is vaak makkelijker leesbaar) en aantal blaadjes - omslagmomenten.

 

bladspiegel-mini.jpg

Für Eise kan best op één blaadje, maar dan moet je wel goede ogen hebben...

musicad.nl
musicad.com
Bladspiegel